Ilmastotekoja digiajan ympäristössä

Idylli-hankkeen toimenpiteitä

Meille on tärkeää tuoda kiertotaloutta tutuksi kylillä konkreettisilla arjen ympäristöteoilla ja olla mukana tehostamassa kylillä digitaalista ratkaisuja.

Kylän yhteisiä projekteja voidaan toteuttaa talkoilla. Nämä voivat liittyä esimerkiksi energiaratkaisuihin, liikenteeseen, luontoon ja ympäristöön tai vaikkapa kierrätykseen.
Toisaalta voimme pohtia miten käyttäisimme uusia digitaalisia sovelluksia helpottamaan yhteistä tekemistä ja miten voisimme saada etäosallistumisen vielä paremmin käyttöön.

Haluamme olla mukana tekemässä maaseutuasumista mielekkääksi. Tämä onnistuu yhdessä tehden!

Oletko sinä paikallisjeesaaja?

Oletko aktiivinen harrastaja, joka voisi opettaa omaa osaamistasi muillekin esim. kursseilla tai työpajoilla. Saat meiltä lisää oppia itse tekemiseen tapahtumista ja materiaaleista esimerkiksi alla esiteltävistä teemoista.

Jeesaajan ei tarvitse osata kaikkea, hän kulkee rinnalla opastaen ja osaa kertoa mistä löytyy lisätietoa.

Ryhmän ohjaamiseen ja kurssin järjestämiseen opastaa järjestämämme Jeesi-koulutus, joka on tarkoitettu verkossa opiskeltavaksi, Moodle-ympäristöön. Jeesaajaksi alkaminen ei edellytä kurssien järjestämistä.
Paikallisjeesaaja voi opastaa esim. kierrätyksessä, biohiiletyksessä, vaatteiden korjauksessa tai digitaidoissa.

Arjen ympäristötekoja
Alla on esitelty erilaisia ympäristötekoja. Löytyykö näistä teitä kiinnostava aihe, vai onko teillä oma ympäristöprojekti, jossa voisimme olla avuksi?

Voit ottaa yhteyttä esittelyn lopussa olevalla lomakkeella!

Energia

Vähennetään yhdessä energian tuotannossa syntyvien päästöjen määrä ja perehdytään uusiutuvan energian erilaisiin vaihtoehtoihin ja ratkaisuihin.
Pidetään lämpöjärjestelmien rakennuskursseja: miltä kuulostaisi esimerkiksi aurinkoilmalämpäkeräin eli tölkkikeräin, biomeileri tai rakettiuuni? Innostetaan ja haastetaan kyläläiset energiansäästötempaukseen ja asetetaan yhteiset energiansäästötavoitteet.

Liikkuminen

Kiinnittämällä huomiota liikkumiseen saadaan päästöjä vähennettyä yhdessä askel kerrallaan. Hankitaan kylälle vaikkapa lainattava sähköpyörä tai lastipyörä. Suunnitellaan ja toteutetaan kylän oma kimppakyytisovellus tai -järjestelmä hyödyntämällä sähköisiä alustoja ja sosiaalista mediaa.  Muunnetaan yhdessä vanha auto sähköautoksi yhteiskäyttöön.

Maisema ja luonto

Kartoitetaan yhdessä kylän joutomaat ja suunnitellaan maanomistajien kanssa puiden istutustalkoot tai perustetaan alueille kukkapeltoja pölyttäjien ja ihmisten iloksi. Raivataan kylämaisemaa haittaavat pusikot ja vesako, ja hyödynnetään saatu puu vaikkapa biohiiletyksessä. Pelastetaan esim. perinnebiotooppi järjestämällä alueelle maisemalaidunnusta. Hankkiudutaan eroon kylämaisemaa valtaavasta lupiinista, kurtturuususta tai jättipalsamista pistämällä pystyyn vieraskasvilajitalkoot.

Tulossa: Metsäpuutarha Korpilahdelle

Kierrätys ja korjaus

Tehostetaan kylien kierrätystä organisoimalla ja kannustamalla jätekimppoihin ja kimppakompostorien hankintaan. Järjestetään kyläläisille yhteistä jäte-, kompostointi- ja kierrätysneuvontaa. Pidetään vaatteiden, huonekalujen ja muiden esineiden korjaus- ja entisöintityöpajoja tai annetaan rikkimenneelle ja muulle romulle uusi elämä tuunaamalla ja taitelemalla. Rakennetaan kylälle oma romutaideteos, pidetään kirppareita ja herkutellaan hävikkiruoalla.  

Hukkapuun hyödyntäminen

Pidetään maisemanraivaustalkoot ja rakennetaan raivauksesta jäävästä puusta tai muusta hukkapuusta esim. pistoaitaa, lahopuuaitaa, pieniä katoksia, latoja, jotka toimivat hiilivarastoina ja parantavat kylän maisemaa. Biohiiletetään puuta maakuopassa tai biohiilettimellä, opetetaan biohiilen tekoa ja käytetään saatu hiili kyläläisten kasvimailla tai yhteiskasvimaalla. Kerätään kaadettavista koivupuista tuohta, askarrellaan tuohisormuksia ja opetellaan muita tuohitöitä.

Yhteinen tekeminen

Kannustetaan kyläläisiä yhteisomistukseen ja -käyttöön: perustetaan tavaroiden, kulkuvälineiden ja työkalujen lainaamoja. Muokataan kylätalon pihaan yhteispuutarha, istutetaan omenapuita ja marjapensaita tai rakennetaan yhteisiä kasvatuslaatikoita juureksille ja monivuotisille yrteille. Järjestetään ympäristöaiheisia tapahtumia kuten kierrätysmarkkinoita, lähi- ja hävikkiruokapäiviä ja ympäristötaidetapahtumia.

Voit pyytää toiminnan esittelyä kylällesi tai kertoa kyläänne kiinnostavista toimenpiteistä.

Ilmastotekoja digiajan ympäristössä -hankkeen toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Keski-Suomen kylät ry ja rahoittajana toimii Euroopan maaseuturahasto.