Ilmastotekoja digiajan ympäristössä

Pistoaitatalkoot: Vanhaa pistoaitaa korvattiin uudella. Tässä revitään vitaksia ja hiiletetään seipäitä alapäästä. Käyttökelpoiset vanhat riu’ut käytettiin uudessa aidassa. Muut vanhan aidan osat käytetään muuna tarve- tai polttopuuna tai hiiletetään biohiileksi.

Pistoaitatalkoot yksi esimerkki siitä, kuinka vanhaa uusitaan läheltä saadulla materiaalilla ja vanhalle raaka-aineelle keksitään uutta hyötykäyttöä niin pitkälle kuin mahdollista. Näitä kylän yhteisiä talkoita voidaan toteuttaa esimerkiksi energiaratkaisuihin, liikenteeseen, luontoon ja ympäristöön tai vaikka kierrätykseen liittyen.
Toisaalta voidaan pohtia miten voimme käyttää uusia digitaalisia alustoja ja sovelluksia helpottamaan yhteistä tekemistä ja miten voisimme saada etäosallistumisen vielä paremmin käyttöön.

Keski-Suomen kylät!  Tulevan kahden vuoden aikana toteutamme 22 kylässä ilmastotekoja ja digiprojekteja.
Onko sinun kyläsi yksi näistä? 

Löytyykö kylältänne paikallisosaajaa? Paikallisosaaja voi olla kuva tahansa kiertotalousteemasta kiinnostunut kyläläinen. Hän pätevöityy olemalla mukana ja perehtymällä kylällä toteutettavaan toimenpiteeseen ja suorittamalla aiheesta osaamismerkin. Jatkossa järjestää itse vastaavia työpajoja tai kursseja.

Alla kerromme lisää millaisia vaihtoehtoja tarjoamme kylille Keski-Suomessa. Tutustu myös Hiiliviisaus-lehteemme, josta löydät lisää ideoita ja vinkkejä kylillä toteutettaviin tekoihin. Alalaidan lomakkeella voit kysyä lisää ja pyytää meitä esittelemään jo toteutettuja ilmastotekoja. Sopisiko niistä joku teille vai mietitäänkö jotain ihan uutta.

Energia

Vähennetään yhdessä energian tuotannossa syntyvien päästöjen määrä ja perehdytään uusiutuvan energian erilaisiin vaihtoehtoihin ja ratkaisuihin. Järjestetään kylän asukkaiden yhteisiä aurinkosähköjärjestelmien kilpailutuksia ja tutustumiskäyntejä. Tehdään kylätalolle energiakatselmuksia ja -investointeja ja muunnetaan kylätalojen lämmitys- ja sähkön tuotanto ilmastoystävällisemmäksi. Pidetään lämpöjärjestelmien rakennuskursseja: miltä kuulostaisi esimerkiksi aurinkokeräin, biomeileri tai rakettiuuni? Innostetaan ja haastetaan kyläläiset energiansäästötempaukseen ja asetetaan yhteiset energiansäästötavoitteet.

Liikkuminen

Kiinnittämällä huomiota liikkumiseen saadaan päästöjä vähennettyä yhdessä askel kerrallaan. Hankitaan kylälle vaikkapa lainattava sähköpyörä tai lastipyörä. Suunnitellaan ja toteutetaan kylän oma kimppakyytisovellus tai -järjestelmä hyödyntämällä sähköisiä alustoja ja sosiaalista mediaa.  Muunnetaan yhdessä vanha auto sähköautoksi yhteiskäyttöön.

Maisemanhoito

Kartoitetaan yhdessä kylän joutomaat ja suunnitellaan maanomistajien kanssa puiden istutustalkoot tai perustetaan alueille kukkapeltoja pölyttäjien ja ihmisten iloksi. Raivataan kylämaisemaa haittaavat pusikot ja vesako, ja hyödynnetään saatu puu vaikkapa biohiiletyksessä. Niitetään umpeen kasvaneet rannat sekä kunnostetaan ja ennallistetaan vesistöt, kosteikot ja suot. Haetaan ympäristötukikohteelle ympäristösopimus ja pelastetaan esim. perinnebiotooppi järjestämällä alueelle maisemalaidunnusta. Hankkiudutaan eroon kylämaisemaa valtaavasta lupiinista, kurtturuususta tai jättipalsamista pistämällä pystyyn vieraskasvilajitalkoot.

Kierrätys ja korjaus

Tehostetaan kylien kierrätystä organisoimalla ja kannustamalla jätekimppoihin ja kimppakompostorien hankintaan. Järjestetään kyläläisille yhteistä jäte-, kompostointi- ja kierrätysneuvontaa. Pidetään vaatteiden, huonekalujen ja muiden esineiden korjaus- ja entisöintityöpajoja tai annetaan rikkimenneelle ja muulle romulle uusi elämä tuunaamalla ja taitelemalla. Rakennetaan kylälle oma romutaideteos, pidetään kirppareita ja herkutellaan hävikkiruoalla.  

Hukkapuun hyödyntäminen

Pidetään maisemanraivaustalkoot ja rakennetaan raivauksesta jäävästä puusta tai muusta hukkapuusta esim. pistoaitaa, lahopuuaitaa, pieniä katoksia, latoja, jotka toimivat hiilivarastoina ja parantavat kylän maisemaa. Biohiiletetään puuta maakuopassa tai biohiilettimellä, opetetaan biohiilen tekoa ja käytetään saatu hiili kyläläisten kasvimailla tai yhteiskasvimaalla. Kerätään kaadettavista koivupuista tuohta, askarrellaan tuohisormuksia ja opetellaan muita tuohitöitä.

Yhteinen tekeminen

Kannustetaan kyläläisiä yhteisomistukseen ja -käyttöön: perustetaan tavaroiden, kulkuvälineiden ja työkalujen lainaamoja. Muokataan kylätalon pihaan yhteispuutarha, istutetaan omenapuita ja marjapensaita tai rakennetaan yhteisiä kasvatuslaatikoita juureksille ja monivuotisille yrteille. Hyödynnetään kasvatetut antimet kylän tapahtumissa ja yhteisruokailuissa. Järjestetään ympäristöaiheisia tapahtumia kuten kierrätysmarkkinoita, lähi- ja hävikkiruokapäiviä ja ympäristötaidetapahtumia.

Alla olevalla lomakkeella voit pyytää yhteydenottoa tai esittelytilaisuutta kotiseudullesi

Ilmastotekoja digiajan ympäristössä -hankkeen toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Keski-Suomen kylät ry ja rahoittajana toimii Euroopan maaseuturahasto.

Meidät tavoittaa seuraavasti:
Heli Kallio-Kauppinen – Kiertotalous
Maaseudun Sivistysliitto ry
heli.kallio.kauppinen@msl.fi
puh. 041 313 9157

Tanja Rämä – Digiosaaminen
Keski-Suomen Kylät ry
tanja.rama@keskisuomenkylat.fi
puh. 0405420652