Maahenki

Haluatko lisätä avointa keskustelua päätöksenteon tueksi? Kuplista kohtaamiseen?

Rakennamme kunnioittavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun ihmisten välille. Tuomme kuuluviin myös ne äänet, jotka eivät aina helposti kuulu.

Maaseudun Sivistysliitto ry ja Maahenki Oy toteuttavat fasilitointiprosesseja, joissa vahvistetaan kuntien ja muiden yhteisöjen osallisuus- ja strategiatyötä sekä palvelujen kehittämistä. Innostamme ihmisiä tulemaan mukaan oman lähiyhteisönsä kehittämiseen.

Maahenki Oy on koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka omistaa Maaseudun Sivistysliitto.

  • Maahenki Oy on koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka erityistä osaamista on lähidemokratian vahvistaminen sekä rakentavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun rakentaminen ihmisten ja yhteisöjen välille. Sen omistaa Maaseudun Sivistysliitto, joka on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Sen tehtävänä on mm. kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden ja osallistumisen tukeminen. Tutustu Maaseudun Sivistysliiton yleiseen osallisuustyöhön täältä.
  • Maahenki Oy toimi aikaisemmin luontoon, taiteeseen ja arkeen liittyvien laatukirjojen toteuttajana. Maahenki Oy lopetti kustannustoiminnan vuonna 2020. Kustannustoimintaan liittyvät kysymykset: Maaseudun Sivistysliitto, toiminnanjohtaja Paula Yliselä, paula.ylisela@msl.fi, p. 040 719 1687.