Viisaat päät yhteen -kuntavalmennus

asukkaiden kuuleminen, osallisuus, yhteissuunnittelu, Koulutus, kunnat, luottamushenkilöt, viranhaltijat

Kunnan osallisuussuunnitelma on valmis, mutta kaipaat tukea ja erilaisia työkaluja sen käytännön toteutukseen? Viisaat päät yhteen -kuntavalmennuksessa pureudutaan kuntalaisten kanssa käytävän vuoropuhelun rakentamiseen ja yhteiskehittämiseen.

 • Valmennuksen aikana teet ohjatusti kuntaasi konkreettisen yhteiskehittämisen suunnitelman, jonka teema ja sisältö lähtee kuntasi tarpeista.
 • Osallistujana pääset mukaan yhteiskehittäjien verkostoon ja kuulet kokemuksia muista kunnista.
 • Valmennus on suunnattu kuntien viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka työskentelevät kunnan osallisuustyön ja yhteiskehittämisen parissa. Valmennus on hyödyllinen, kun tarvitset konkreettisia työkaluja esimerkiksi tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko ja toimeenpano-osallisuuden tai ennakkovaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.

Vuoropuhelusta kuntalaisten kanssa saat tukea kunnan johtamiseen ja päätöksentekoon.

Valmennuksen suoritettuasi

 • ymmärrät onnistuneen yhteiskehittämisen lähtökohdat
 • hallitset dialogisen vuorovaikutuksen perusperiaatteet
 • osaat laatia yhteiskehittämisen suunnitelman ja hyödyntää eri menetelmiä kuntalaisten kuulemisessa ja yhdessä tekemisessä.

”Opin tosi paljon uutta! Konkreettisia juttuja pääsee hyödyntämään ja tietoa jakamaan muillekin organisaatiossa.”

Valmennuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • yhteisöllisyyden johtaminen ja ihmisten mukaan saaminen
 • yhteiskehittämisen menetelmät
 • yhteiskehittämissuunnitelman laatiminen omaan kuntaan

Sain tästä valmennuksesta sekä paljon oivalluksia että vahvistusta omaan osaamiseen! Voin suositella muillekin.”

Valmennuksessa saat

 • verkkototeutuksen Teamsillä 5 x 2h
 • monipuoliset valmennusmateriaalit ja työkalut
 • käyttöösi sähköisen oppimisympäristön Moodlessa
 • ohjatusti tehdyn yhteiskehittämisen suunnitelman kuntaasi
 • yhteiskehittäjien verkoston eri kunnista
 • kirjallisen todistuksen

Valmennuksen aikataulu

Tammi-toukokuu 2024

Torstaisin 25.1., 15.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. klo 9-11.

Ilmoittaudu mukaan nyt tai viimeistään 30.11.2023 mennessä!

Tulen mukaan!

Ilmoittaudun Viisaat päät yhteen -kuntavalmennukseen tällä lomakkeella 30.11.2023 mennessä.

Kerro meille, mikä valmennuksessa sinua erityisesti kiinnostaa?