Virpi Harilahti-Juola

Osallisuus – kunnille jotka haluavat kuulla kuntalaisiaan

Pohditko, miten saada ihmiset osallistumaan yhteisiin asioihin tai miten tuoda kaikkien ääni kuuluviin?  Hyvä. Ehkä voin auttaa sinua siinä.

Kunta on mielestäni huippukiinnostava ja tärkeä, jokaisen meidän, lähiyhteisö. Tästä oivalluksesta ovat syntyneet myös ne osallisuustyön prosessit, joita olemme tehneet eri puolilla Suomea. Kaikille niille on ollut yhteistä halu vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja kokeilla rohkeasti uudenlaisia tapoja ottaa kuntalaiset mukaan oman kuntansa kehittämiseen.

Kehittämispäällikkönä vastaan osallisuuden ja kuntakumppanuuden kokonaisuudesta valtakunnallisesti; olen utelias tutustumaan aina vain uusiin kuntiin ja niiden viranhaltijoihin ja päättäjiin. Olen iloinen ja ylpeä jokaikisestä kumppanuudesta, osallisuusprosessista ja -teosta kuntien ja kuntalaisten kanssa. Opin niistä aina uutta. Niin kuin opin koko ajan myös omilta tiimiläisiltäni – tällä hetkellä heitä on seitsemän asiantuntijaa ja yhteisökehittäjää eri puolilla Suomea.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja kulttuuriantropologi. Sittemmin olen työn ohessa opiskellut muun muassa hallintotieteitä ja opettajan pedagogiset opinnot. Antropologian kautta opittu etnografinen ote on vahvasti läsnä myös tässä työssä. Kun ihmisiä havainnoi heidän omassa ympäristössään riittävän kauan, alkavat ilmiöt, rakenteet ja ihmisten väliset suhteet tulla esille. Silloin ne eivät ole enää yksittäisiä tapahtumia tai tulkintoja. Silloin niihin on myös mahdollista tarttua yhdessä ja lähteä etsimään ratkaisuja. Pelkkä kysyminen tai kuuntelu ei silloin riitä. Kun ihmisen kohtaa kokonaisena, syntyy oivalluksia siitä, miksi jotain sanotaan ääneen ja jotain jätetään sanomatta, miksi tietyissä tilanteissa toimitaan niin kuin toimitaan ja millainen ihminen on toisten seurassa tai ilman seuraa.

Osaaminen ja vahvuudet: kuntien strategiatyö ja palveluiden kehittäminen, monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyö, yhteisöpedagogiikka.

Vapaa-ajalla tykkään kutoa villasukkia ja tutustua kotimaamme pittoreskeihin matkakohteisiin.