Tilaisuuden fasilitointi

osallisuus, yhteissuunnittelu, Fasilitointi, Työpaja, kunnat, organisaatiot

Lähi- ja etäkeskustelun toteuttaminen osallistavana ja vuoropuheluun kannustavana

Seminaari, työpaja tai webinaari, asiat paranevat puhumalla ja yhdessä tekemällä. Helpottaisiko keskustelutilaisuuden toteuttamista työskentely asiantuntevan fasilitoijan kanssa?

Fasilitoijamme kuljettaa tilaisuutta ja varmistaa moniäänisen keskustelun ja työskentelyn. Työpajoissa fasilitoija huolehtii aikataulutuksesta ja tilaisuuden valmistelusta sen päätökseen ja jälkihuoltoon asti, ja auttaa esimerkiksi pienryhmätyöskentelyn toteutuksessa.

Esimerkkejä käyttämistämme työalustoista ja ohjelmista: Teams, Moodle, Mentimeter ja Howspace.

Esimerkkejä käyttämistämme työmenetelmistä: erätaukokeskustelu, palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja dialogiset työtavat.

Fasilitointipalveluumme sisältyy

  • verkko- tai lähitilaisuus
  • suunnittelutyö
  • 2-4 tunnin pituisen tilaisuuden toteutus
  • n. 10 – 50 osallistujan ohjaaminen, riippuen tilaisuuden luonteesta
  • yhteenveto tai kooste asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan