Ajatusten jakaminen tuo voimaa

Koulutus, Ympäristö, Blogi
arkinuukailu, Kansalliset dialogit

Kirjoittajat: Suvi Kaljunen, Sofia Heininen, Mikko Hyvärinen, Heli Kallio-Kauppinen

Arkinuukailu voi olla luopumista paitsi aineellisista, myös aineettomista asioista.

Maaseudun Sivistysliitto järjesti Erätauko-menetelmää hyödyntävän Kansallisen dialogin aiheesta kestävä elämäntapa ja arkinuukailu epävarmuuden ajassa. Mukaansatempaavassa keskustelussa jaettiin ajatuksia ja kokemuksia kestävämmistä toimintamuodoista omassa arjessa ja pohdittiin, mitä se itselle antaa. Vanhat sananparret ”Aika tavaran kaupitsee” ja ”Kun on paikka paikan päällä, on markka markan päällä” löysivät paikkansa keskustelussa, ja paikkaamisen eri muodoista ja ilmiöistä keskusteltiin enemmänkin.  

Keskustelu vei osallistujat myös pohtimaan syvällisemmin arkinuukailun olemusta ja ulottuvuuksia sekä myös ajatusta nuukailusta globaalilla tasolla: miten voisi rakentaa kestävämmistä arjen valinnoista erilaisille ihmisille sopivaa toimintakulttuuria? Mitä merkityksiä on sillä, onko arkinuukailu oma valinta vai olosuhteiden sanelema välttämättömyys? Onko oma arkinuukailu aina sosiaalisesti kestävää? Miten trendit näkyvät kiertotalouden kentässä?

Pienilläkin teoilla voi toimia kestävämmän elämän eteen 

Teot kestävämmän arjen edistämiseksi nähtiin vastauksena epävarmuudelle ja myös omalle ilmastoahdistukselle. Uusien käyttötarkoitusten keksiminen joutaville tavaroille ja niiden tuunaaminen voivat myös piristää arkea. Arkinuukailua voi olla esimerkiksi sosiaaliseen tekemiseen panostaminen tavarahankintojen sijaan. Kiertotalouden eri teemat vilahtelivat keskustelussa, ja oivalsimme, että arkinuukailu voi liittyä fyysisen tavaran lisäksi myös aineettomien asioiden ja osaamisen jakamiseen. Iso merkitys on myös asioista luopumisella, oli kysymys sitten omista toimintatavoista, kulutustottumuksista tai muusta ajattelusta, jolle pieni uudelleentarkastelu voisi tehdä hyvää. 

Elämyksistä voi nauttia lähelläkin.

Arkinuukailu on elämänfilosofia, joka koostuu arkielämän pienistä valinnoista. Sen kantava ajatus on tehdä asioita ja omia valintoja positiivisessa hengessä, ilman syyllistämistä, stressaamista tai ahdistuksen lisääntymistä. Ollaanhan tekemisissä kiertotalouden, ei kieltotalouden kanssa. Omia arkinuukailutaipumuksiaan ja -kokemuksiaan voi pohtia ja jakaa täyttämällä asiaan liittyvän kyselyn.