Osallistava ympäristötaide

Haastavan taiteen vieminen uusiin paikkoihin on tärkeä osa sivistyksen loputonta projektia.                                                                   – Kristiina Ljokkoi kirjassa Paikan tuntu.

Kylätaiteilijat, Citytorpparit ja residenssitaiteilijat

Taiteilija työskentelee muutaman viikon tai kuukauden jakson yhteisön keskellä. Lopputuloksena syntyy teos, sävellys, tanssi, tai ympäristötekoja riippuen taiteilijasta, muista osallistujista ja paikan hengestä. Toiminnalla haluamme lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä, erilaisten ihmisten yhteistä keskustelua ja oppimista toinen toisiltaan.

Luonto ja ihminen

Olemme kehittäneet vuosien saatossa taiteilijoiden rinnalla erilaisia luovia menetelmiä, taiteellisia prosesseja ja ympäristötaideteoksia, joiden kautta olemme pyrkineet lisäämään vuorovaikutteista kohtaamista ihmisen ja luonnon välille. Näiden taidetekojen lähtökohtana voi olla pieniä, tai isoja yhteiskunnallisia ja inhimillisiä ongelmia, joiden äärelle on syytä pysähtyä.

Kosketus, kehollisuus ja liike

Silmiin katsominen ja kuunteleminen – hengittäminen, läsnäolo ja kosketus. Siinä tanssitaiteilija Hanna Brotheruksen metodin lähtökohtia. Maaseudun Sivistysliiton tuottamissa ja Hanna Brotheruksen vetämissä KEHO-työpajoissa on haettu ammattitanssijoille mahdollisuuksia työskennellä yhteisöissä ja kunnissa. Ytimessä on tanssi ja sen sallivuus jokaiselle iästä, sukupuolesta, ammatista, varallisuudesta, asemasta ja kansallisuudesta riippumatta.

Organisaatiotaiteilija

Organisaatiotaiteilija palkataan kunnan, museon, kyläyhdistyksen, tai jonkun muun työyhteisön palvelukseen eri pituisiksi jaksoiksi, työn tavoitteista riippuen. Tehtävään valittu taiteilija työskentelee organisaatiossa käyttäen työvälineinään omia luovia menetelmiään. Taiteilija voi sijoittua organisaation sisälle kehittämään esimerkiksi organisaation sisäisiä prosesseja, tai taiteilija voi työskennellä organisaation ja asiakkaiden rajapinnassa, aktivoiden sekä työntekijöitä että asiakkaita/yleisöä.

Kulttuuriympäristö ja tarinat

Millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Elävä kulttuuriperintö ja vastuullinen ympäristösuhde ovat Maaseudun Sivistysliitolle arvomaailman peruspilareita ja näkyvät toiminnassamme monin tavoin. Tarinat ja muistot, tutut lapsuuden piilopaikat, tuoksut ja tunnelmat – niiden kautta on hyvä lähteä miettimään omaa kulttuuri-identiteettiään. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje