Kokemuksia ja vinkkejä koulutustuesta

Tällä sivulla jäsenjärjestömme edustajat jakavat koulutustukeen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja vinkkejä.

”Testasin koulutustukilaskuria ja sehän on ihan mahtava! Eipä juuri selkeämpi voisi olla, ja koko ohjesivu kaikkinensa. Meilläkin voitaisiin laittaa omiin Uutiskirjeisiin ihan kiinteä inforuutu, joka kertoisi asiasta!”
Marianne, järjestösihteeri, Suomen Kylät ry

Laskuri apuna myös koulutuksen suunnittelussa

”Järjestimme keväällä lasten ensiapu -koulutuksen, johon hankimme kouluttajan SPR:lta. Koulutus toteutettiin Teamsilla etäkoulutuksena, ja se toimi hyvin. Etätoteutuksen myötä pystyimme tekemään koulutuksen kolmen piirin välisenä yhteistyönä, ja saimme kurssille 20 osallistujaa.

Olin tutustunut aiemmissa työtehtävissäni MSL Konttoriin ja tehnyt muutaman hakemuksen jo silloin. Konttori oli looginen ja helposti ymmärrettävä, siellä on paljon ohjeita käyttäjälle, ja aina voi kysyä MSL:n kurssisihteeri Sirpalta apua.

Koulutustukilaskuri toimii hyvin, sitä on selkeä täyttää ja on helppoa hahmottaa kokonaisuutta, kun jokaiselle osiolle on kohtansa. Kysymysmerkit ovat tärkeitä lisätiedon lähteitä. Sain apua koulutustuen kokonaismäärän laskemiseksi, ja yllättäen siitä oli apua myös itselleni tapahtuman kokonaiskulujen hahmottamiseksi.

Laskurista voisi olla apua kenelle tahansa yhdistystoimijalle, joka vastaa tapahtuman budjetoinnista – vapaaehtoisille tai työntekijöille.

On hyödyllistä, että laskuri on MSL konttorin ulkopuolinen toiminto – tällöin sellainenkin henkilö, joka ei ole käyttänyt Konttoria, voi huomata miten helppoa tukisummaa varten tarvittavien tietojen ilmoittaminen ja tuen hakeminen voi olla.  

Jos laskuria käyttäisi jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, siitä voisi huomata, mitä kaikkia kuluja voidaan sisällyttää tukeen. En esimerkiksi itse tullut aiemmin ajatelleeksi, että markkinointi- ja tiedotuskuluja voi sisällyttää hakemukseen, vaikka on siitä varmasti mainittu aiemmin koulutustukiesittelyissä. Laskuri kannustaa hakemaan koulutustukea.

Koulutustukea kannattaa hakea, ja jos ei tiedä siitä kovin paljon, voi olla haasteellista hahmottaa, mihin kaikkeen sitä voi hakea. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä Sirpaan yhteyttä – vaikka olisi vasta orastavakin ajatus koulutuksellisesta toiminnasta – häneltä saa aina ohjeistusta ja vinkkejä. Kannustan hakemaan koulutustukea myös etätilaisuuksiin, jos niistä vaan kuluja syntyy.”

Reetta, aluetyöntekijä, Vesaiset

Koulutustuella monipuolista toimintaa

”Meillä Eläkeliiton Lehtimäen yhdistyksessä on monipuolista liikuntaa viikoittain: kuntosali, koppis-lentopallo, pickleball, keilaus ja sauvakävely. Ennen korona-aikaa järjestimme keskimäärin 9 -10 luentoa ja 2 – 3 kurssia vuodessa, lisäksi teemme vapaaehtoistoimintana kotikäyntejä, toimintatuokiota hoivakodeissa, ulkoilupäiviä, asiointiapua, puhelinkontakteja jne.

Toimintamme tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa ikäihmisille eri palveluista, fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, toimimisesta muistisairaiden kanssa jne. Kurssitoiminnassa olemme pyrkineet tukemaan vapaaehtoistoimijoita tarjoamalla vinkkejä toimintaan ja aktiiviseen kuntouttamiseen.

Koulutustuesta kuulin edellisiltä toimijoilta, jotka olivat hakeneet kurssitukea jo vuosia. Aluksi hain tukea paperilomakkeilla, sitten MSL Konttorin kautta. Prosessi ei ollut vaikea, sain selkeitä ohjeita. Jos netin käyttäminen ei ole tuttua, niin varmasti tarvitaan paljon tukea, mutta nykyiset toimijat hallitsevat varmasti netin käytön.

Koulutustuen myötä olemme voineet järjestää monipuolista kurssitoimintaa, tehdä erilaisia kursseihin liittyviä hankintoja, opintomatkoja jne.

Suosittelen koulutustuen hakemista, sillä se antaa lisää mahdollisuuksia toiminnan monipuolistamiseen ja suunnitelmallisuuteen.

Olemme olleet todella tyytyväisiä koulutustukeen ja sen antamiin mahdollisuuksiin. Kiitokset hyvistä ohjeista ja tukisumman lisäämisestä!”

Sisko Halonen, Eläkeliiton Lehtimäen yhdistyksen sihteeri ja koulutusvastaava 2015 – 2020

Koulutustuki järjestötapahtumien tukena

”Olen hakenut koulutustukea useampaankin kertaan. Sitä on haettu mm. puheenjohtaja- ja sihteeripäiville, vuoden 2019 supervaalikevään vaalipaneeleiden järjestämiseen sekä Maaseutunuorten eri tapahtumiin, esimerkiksi pikkujouluihin, joissa on ollut joku puhuja. Nyt toki korona-aika on muuttanut tilannetta aika paljon, kun ei ole voinut järjestää kaikkea toimintaa, hyvä että muistutellaan asiasta – nyt kun puhuu tätä ääneen, tulee mieleen montakin asiaa, joihin tukea voisi hakea!

Olen tehnyt hakemukset MSL-Konttorissa ohjeita seuraten. Aluksi toki oli jonkin verran uutta hahmotettavaa, mutta kun muutaman kerran on Konttoria käyttänyt, syntyy siihen rutiini. Vinkkinä sanoisin, että kannattaa ottaa jo hyväksyessään laskukopiot talteen niistä toimenpiteistä, joihin tukea haetaan, niin ei sitten tarvitse kaivaa niitä kaikkia kerralla esiin – varsinkin jos tekee tilitykset kerran vuodessa, niin kuin olen itse tehnyt. Toinen vinkki voisi olla se, että muistaa ottaa nimilistan mukaan silloin, kun luento järjestetään jossain muualla, esimerkiksi metsässä.

Tuki on kuitenkin aika helppo hakea; kun pääsee jutun juonesta kiinni, sujuu sitten helposti.

Tuki motivoi järjestämään toimintaa, kun on mahdollisuus saada osa kuluista takaisin. Eihän se toki kaikkea kata, mutta aina jotain. Opinnollista toimintaahan jo on tosi monella, ei välttämättä tarvitse mitään uutta ja ihmeellistä järjestää.”

Elina, MTK

Tapahtumiin rahoitusta koulutustuella

”Toimin aktiivina pienessä Keskustan kuntayhdistyksessä. Meillä on hyvin niukasti tuloja ja teemme paljon talkootyötä. Vaikka koulutustuet eivät ole euromääriltään isoja, meidän budjetissamme ne ovat mukava lisä. Haluan kannustaa kaikkia pieniä, pienin rahoin toimivia yhdistyksiä hakemaan koulutustukea.

Olemme mm. järjestäneet kahvilatapahtumasarjan, jossa on ollut alustajia puhumassa ajankohtaisista aiheista sekä luentoja, joihin on kutsuttu poliittisia vaikuttajia puhumaan. Koulutustuella olemme kattaneet luentotilaisuuksien kahvitarjoilu- ja tilavuokrakustannuksia, materiaalikuluja tai some-mainontaa.

Toiminnan siirtyminen verkkoon on uusi asia, tulisikin pohtia, miten koulutustukea voisi hyödyntää myös virtuaalisissa tapahtumissa.

Otamme huomioon jäsenistömme toiveita, esimerkiksi juuri nyt halutaan lisää tietoa sote-palveluista uusilla hyvinvointialueilla, ja tähän on reagoitu kutsumalla kansanedustaja luennoimaan aiheesta. Ulkopuoliset asiantuntijat vaikkapa vuosikokousten yhteydessä saavat yhdistysväen liikkeelle ja elävöittävät kokouksia. Joskus tilaisuuksiin on saatu myös yhdistyksen ulkopuolisia kuulijoita.

Olen hämmästynyt siitä, että paikallistason yhdistykset eivät ole jo laajemmin ottaneet tätä mahdollisuutta käyttöönsä – toiminnan valtavirtahan tapahtuu paikallistasolla. Joka yhdistyksessä on näppärät taloudenhoitajat ja sihteerit, jotka pystyvät koulutustuen hakemisen vaivatta tekemään.”

Raija, Keskustan kuntayhdistyksen sihteeri

Katso myös kurssi- ja luentoesimerkkejä MSL verkko-opistosta!