Vieraskasvitorjunta

Yhdessä vieraskasvitorjuntaan

Hankeaika 2021-2022, hanke on päättynyt

Maaseudun Sivistysliitto toteutti yhdessä kumppanien kanssa Yhdessä vieraskasvitorjuntaan -hankkeen kesien 2021 ja 2022 aikana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Pilottialueina olivat Pohjois-Karjalassa Liperi ja Polvijärvi sekä Pohjois-Savossa Tuusniemi ja Iisalmi.

Vieraskasvitorjuntaa, joka kohdistuí pääasiassa jättipalsamiin, toteutettiin kunkin kunnan alueella monitahoisen toimijajoukon voimalla. Tavoitteena oli hillitä ja hävittää vieraskasviesiintymiä. Toiminnan aluksi kartoitettiin kohteita ja niiden torjuntatavat suunniteltiin kunkin kohteen osalta. Hoitokohteet myös luokiteltiin hoidontarpeen mukaan, mm. laajuus, kiireellisyysaste. Koordinoitua jättipalsamin torjuntaan tehtiin etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella mutta myös kyläalueilla. Tukena koko prosessin ajan käytettiin vieraslajit.fi sivustoa.

Hankkeessa yhteistyötahoina olivat hanketoteuttajan lisäksi kunnat, paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä alueen yrittäjät. Tärkeätä toiminnassa oli myös paikallisten nuorten palkkaaminen kesätöihin vieraskasvitorjuntaan sekä yhteiset talkoot eri alueilla

Näillä toimilla lisättiin tietoa ja osaamista vieraskasvitorjuntaan, innostettiin ja sitoutettiin torjuntatyöhön. Suurella toimija joukolla saadaan vaikuttavuutta, koordinoinnilla lisätään tehoa ja näkyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota jatkaa jokaiselle toimijalle. Tulosten näkyväksi saamisen toivotaan kannustavan ja innostavan jatkamaan.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus hankkeeseen saatiin Kainuun ELY-keskuksen kautta.