Yhteinen ympäristö

Hankeaika 2019-2022, hanke on päättynyt

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Vuosien 2019–2022 aikana Maaseudun Sivistysliitto toteutti yhteishankkeen Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Itä-Suomen kanssa maisemanhoidon- ja ympäristöyrittäjyyden kehittämiseen. Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hankkeessa kehitettiin elinkeinomahdollisuuksia Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Tavoitteena oli saada uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisätä palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta.

Toiminnan taustalla oli myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitettiin ympäristökohteita ja suunniteltiin niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvia hoitomalleja. Hoitoalueet ja -kohteet siirrettiin yrittäjille tai yhteisöille. Myös yrittäjien osaamista vahvistettiin niin ympäristönhoitotoimissa kuin yrittäjyyden saralla. Hankkeen aikana järjestettiin paljon erilaisia tilaisuuksia, kursseja, koulutuksia ja infoja.

Erilaisia ympäristönhoitoa tarvitsevia ja liiketoimintaan soveltuvia kohteita kartoitettiin mm. kyliltä, tiloilta, kyläteiden näkymäalueilta sekä maisemallisesti arvokkailta alueilta tai luonnon monimuotoisuuskohteilta. Kohteita kartoitettaessa tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat paikallisyhteisöt ja maanomistajat.

Tavoitteena oli…

  • luoda uusia ympäristön -ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja pyrkiä lisäämään palveluntarjoajia. Uutta palvelutarjontaa voi syntyä esimerkiksi metsäpalveluyrittäjille, mökki- tai kylätalkkareille. Lisäksi matkailuyrittäjät tai maatilayrittäjät voivat laajentaa toimintaansa tai hyödyntää alueelle syntyviä palveluntarjoajia. Mahdollisia palvelukohteita voivat olla esimerkiksi raivaus-, aitaus- ja paimenpalvelut, vieraslajitorjunta tai rantojen niitto.
  • yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen sekä ympäristönhoidossa että palvelun tuotteistamisessa. Koulutusta järjestettiin eri tavoin huomioiden kohderyhmän tarpeet. Lisäksi hyviä esimerkkejä ja kokemuksia pyrittiin kartoittamaan eri puolilta Suomea.
  • ympäristöyrittäjyyden ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen. Ympäristöyrittäjyys on toimialana melko uusi. Hankkeessa tiedotettiin ympäristöyrittäjyyteen liittyvästä palvelutarjonnasta. Asukkaiden, yhteisöjen ja verkostotoimijoiden tietoisuutta ympäristö- ja maisemanhoidossa lisättiin.

Hanketta toteuttivat Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset, ja sitä rahoitti Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki.

Katso toimintaamme myös Facebookista ja Instagramista!

Lisätietoja:

Tanja Airaksinen
Maaseudun Sivistysliitto
Kauppakatu 23b A 8, Joensuu
tanja.airaksinen@msl.fi
p. 045 120 4259

Timo Reko 
Maaseudun Sivistysliitto
timo.reko@msl.fi
Kauppakatu 23b A 8, Joensuu
p. 050 322 6798

Päivi Jokinen
ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset
Tehtaantie 6b, Ylämylly
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 301 2409