Vieraskasvitorjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Haitalliset vieraslajit, ovat vieraslajeja, jotka ovat menestyneet siinä määrin, että ne aiheuttavat haittaa alkuperäislajeille, ekosysteemille, maa- tai metsätaloudelle.

Yleisimpiä haitallisia vieraskasveja Suomessa lienevät jättiputki, komealupiini, jättipalsami ja kurtturuusu. Vieraskasveja voidaan torjua mm. kitkemällä tai niittämällä. Erityisen tärkeää on huolehtia vieraskasvien niittämisestä tai kitkemisestä syntyneestä jätteestä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta, 2015/1709 § 4)

Tutustu aiheeseen muilla sivustoilla:

Katso esimerkkejä vieraslajien torjuntaa harjoittavista yrityksistä laidunpankista!
laidunpankki.fi ->Palveluhaku ->Vieraslajien torjunta