Kiertotalous

Yhteispuutarhan satoa – yhdessä ja läheltä

Mitä on arjen kiertotalous?

Ns perinteisessä talousmallissa hankitaan ja käytetään neitseellisiä luonnonvaroja, joista valmistetaan tuotteita tai niiden raaka-aineita. Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän se on yleensä muuttunut jätteeksi. Kiertotaloudessa pyritään siihen, että eri materiaalit tai niiden sivutuotteet voidaan hyödyntää uudelleen ja uudelleen, jolloin materiaalit pysyvät kierrossa. Näin uusien luonnonvarojen käytön tarve ja myös syntyvän jätteen määrä vähenee. Teemme hankkeissamme tutuksi arjen kiertotalousratkaisuja maaseudun toimijoille ja asukkaille, kyläyhdistyksistä yrityksiin.

Kiertotalous on vähän kuin elämä entisajan maatiloilla. Kaikki mahdollinen kierrätetään, mitään ei heitetä hukkaan. 

Olemme vuosien ajan tehneet eri maaseudun yhteisöjen kanssa käytännön ympäristötekoja. Seuraavat hankkeet etsivät ratkaisuja kylien haasteisiin kiertotalouden avulla.

IDYLLI – ilmastotekoja digiajan ympäristössä

Ilmastoviisaan yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle yhteisöjen toiminnasta. Energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan paikallisten yhteisöjen tekoja. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ilmastoratkaisuista. Keinoja ja mahdollisuuksia on jo olemassa paljon, ne pitää vain ottaa käyttöön.

Tuomme kiertotaloutta osaksi kyläläisten elämää luontoa ja raaka-aineita säästävillä kokeiluilla.
Etsimme digitaalisille sovelluksille ja viestintäkanaville uusia käyttömahdollisuuksia, myös etäosallistumiseen. 

Pistoaitatalkoot: Vanhaa pistoaitaa korvattiin uudella. Tässä revitään vitaksia ja hiiletetään seipäitä alapäästä. Käyttökelpoiset vanhat riu’ut käytettiin uudessa aidassa. Muut vanhan aidan osat kerättiin pois, käytetään muuna tarve- tai polttopuuna tai hiiletetään biohiileksi.

Idylli-hankkeen toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto ja Keski-Suomen kylät ry ja se toteutetaan Keski-Suomen alueella seuraavan kahden vuoden aikana.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje