Pienrakentaminen

Monet luonnonmateriaalit on hyvin hyödynnettävissä piharakentamiseen.

Pien- ja perinnerakentamista

Pien- ja perinnerakentaminen käsittävät mm. pistoaidat, kiviaidat, päreen käytön. Ne sopivat niin yhteiseksi talkooharrasteeksi kuin tarjoavat elinkeinomahdollisuuden. Seuraavassa esittelyt lahopuuaitaan, kiviaitaan, pistoaitaan, pienpuu- ja perinnerakentamiseen.

Lahopuuaita

Piha-alueille kerääntyviä oksia, runkoja tai muuta puuainesta ei aina ehdi pieniä, hakettaa tai kuljettaa muualle. Hyvä tapa hyödyntää tätä materiaalia on koota lahopuuaita, joka nimensä mukaan lahoaa ajan myötä alaosastaan ja tekee näin tilaa uudelle oksakerrokselle.

Aita rajataan pystytolpilla haluttuun muotoon. Tolpaksi käyvät ohuet ja suorat rungot. Puuaines kootaan tolppien väliin. Tarvittaessa tolppien väliä voi punoa pitkillä oksilla.

Lahopuuaita on hyvä säilytyspaikka ylimääräiselle puuainekselle. Samalla se voi antaa suojaa esimerkiksi linnuille ja hyönteisille, toimia tuulensuojana tai tilanjakajana tai vaikkapa kohopenkin alustana.

Kiviaita

Perinteinen kiviaita on luonnonkivistä latomalla koottu aita. Ilman laastia koottua muurausta kutsutaan kylmämuuraukseksi tai kuivamuuraukseksi. Tällöin aita pysyy koossa pääasiassa kitkavoiman avulla. Aidan rakenne koostuu yleensä kahdesta seinämästä, joiden väliin jäävä tila täytetään pienemmillä kivillä. Reunakivet antavat aidalla ulkomuodon ja keskikivet tukevat ja sitovat rakennelman.

Kiviaitoja on pystytetty niin karja-aidoiksi kuin kylien ja talojen omistusten välille tai taloihin johtavien teiden varsille. Ne ovat yleisiä myös kirkkojen ja hautausmaiden ympärillä sekä vanhojen rautateiden kipinäaitoina.

Kiviurakointi, aitojen tai navetan kivijalkojen korjaus tai portaiden koonti, soveltuu hyvin osaksi muuta yrittäjyyttä, etenkin jos yrittäjällä on koneistoa ja kalustoa. Urakoista voi saada uutta palvelutarjontaa muiden toimien lisänä.

Lue lisää kiviaidoista ja tutustu kivirakentamiseen muualla:

Pistoaita

Pistoaita, pisteaita, pystyaita, pystöaita, risuaita, riukuaita. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sata vuotta sitten Suomessa on ollut riukuaitaa niin paljon, että sitä olisi riittänyt maapallon ympäri. Pistoaita on edelleenkin kysytty ja suosittu somistamaan niin pihapiiriä kuin peltomaisemaan.

Pienpuurakentaminen

Myös pienpuurakentaminen voi olla osa ympäristöyrittäjyyttä. Pienpuulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka kaadetaan harvennuksessa, korjataan osin polttopuuksi tai jätetään maatumaan metsäpohjalle. Osa näistä puista kelpaisi myös rakentamiseen. Pienpuusta voi ideoida niin aitoja, sermejä kuin pieniä katoksia.

Perinnerakentaminen

Perinnerakentamisessa vaalitaan rakennusperintöä ja perinteisiä rakentamisen taitoja. Tähän liittyy vahvasti luonnonmateriaalien, perinteisten, kestäväksi osoittautuneiden materiaalien käyttö. Tärkeässä osassa ovat myös vanhojen tekniikoiden ja kaluston hyödyntäminen.

Lue tarkemmin eri sivustoilta:

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje