Luonnonraaka-aineet

Ympäristö tarjoaa monenlaista materiaalia ja raaka-ainetta, jotka joko suoraan tai työstämällä soveltuvat niin askarteluun, elintarvikkeeksi kuin rakennusmateriaaliksi. Seuraavassa vinkiksi tuohen, petun ja päreen mahdollisuuksia

Tuohi

Tuohella tarkoitetaan koivunrungon uloimpia kerroksia. Tuohta voidaan käyttää niin punontamateriaalina käyttö- ja koriste-esineissä kuin kate- tai eristemateriaalina. Tuohta kerätessä on hyvä huomioida sen käyttötarkoitus, sillä etenkin punontaan tarvitaan mahdollisimman sileä pintaista tuohta. Tuohen paksuus, vahvuus ja pinta vaihtelevat mm. puun iän ja kasvupaikan mukaan. Kiskotut tuohilevyt säilyvät pitkään käyttökelpoisina niputettuna ja suojaisassa ulkovarastossa säilytettynä.

Tuohi kerätään pääasiassa niin sanotun tuohikuun aikaan muutamaa viikkoa ennen ja jälkeen juhannuksen. Tuohen kiskontaa tarvitaan aina maanomistajan lupa, ja tarvittaessa myös puunostajan lupa.

Lue lisää tuohesta:

Pettu

Petulla tarkoitetaan männyn kuoren ja itse puuaineksen välissä olevaa nila- ja jälsikerrosta, joka käsitellään ravinnoksi sopivaksi. Pettu tunnetaan pääasiassa menneiden aikojen hätäravintona, mutta nykyisin siinä tiedetään olevan hyvin mm. rautaa ja sinkkiä.

Rungosta irrotetusta pettuliinasta kuoritaan eli silvitään uloin kuorikerros, ruskea ja vihreä aines, näin jäljelle jää nilakerros. Puhdistettu pettuliina on kauttaaltaan vaalea levy. Kuorimisen jälkeen pettuliina on aina käsiteltävä joko paahtamalla tai keittämällä, jotta haitalliset aineet, kuten hartsi ja parkkiaineet, haihtuvat.

Paras männyn nilan ottoaika on toukokuun lopulta aina heinäkuun alkuun. Kuten tuohenotto, myös petun keruu vaatii maanomistajan luvan.

Lue lisää petusta:

Sekä tuohityöt että petun otto ja käyttö sopisivat hyvin myös matkailutuotteiksi.

Päre

Päre on puun rungosta pituussuuntaan kiskomalla tai höyläämällä valmistettu ohut levysuikale. Päreet valmistetaan männystä, kuusesta tai haavasta. Pärepuiksi tulee valita pitkiä, suoria, hitaasti kasvaneita puita. Puun latvaosaa ei kannata sen oksaisuuden vuoksi käyttää.

Puut, etenkin kuusi ja mänty, kaadetaan talven aikana. Haapa voidaan kaataa vielä alkukesästä, kun puhjenneet lehdet ovat imaisseet ylimääräisen kosteuden. Pärepuuksi kaadetut tukit kuoritaan ja pätkitään haluttuun päreenmittaan keväällä tai alkukesästä hiukan ennen höyläämistä. Katkottuja pärepuita ei pidä kuivattaa liian lämpimässä (auringonpaisteessa), sillä silloin pölkkyjen päät halkeavat.

Pärettä on perinteisesti käytetty kattomateriaalina ja tunnetaanhan se valaisimenakin. Kiskomalla valmistetusta päreestä on puolestaan tehty esimerkiksi koreja.

Myös uusia käyttömahdollisuuksia on ja kehitellään edelleen. Päre sopii esimerkiksi sisustuselementiksi, vaikka seinämänä. Päreitä voi hyvin käyttää tarjoilualustana, miksi ei entistä enemmän myös vaikka kertakäyttölautasen korvaajana. Myös askartelutarvikkeena pärettä käytetään. Tällaisia tuotteita meiltä Suomesta löytyy jo jossain määrin.

Lue lisää päreestä ja sen käytöstä: