Ympäristö ja ilmasto

Perinteisen pistoaidan rakentamisen yhteydessä voi pitää kyläkokousta ja käydä keskustelua kylän tärkeistä asioista.

Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen.

Rakennamme Maaseudun Sivistysliitossa ympäristökestävää ja ilmastoviisasta yhteiskuntaa, joka lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta ja missä avainasemassa ovat tavalliset kansalaiset, yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä.

Olemme mukana hiiliviisaan yhteiskunnan rakentamisessa kansalaisvaikuttamisen ja ympäristösivistyksen teemojen kautta

Toimintamme keskiössä ovat yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyvät kysymykset sekä paikallinen ympäristötyö

Teemme kylätoimijoiden kanssa hankeyhteistyötä ympäristösivistyksen sisällöissä. 

Ympäristösivistys

Hiiliviisautta ja biotaloutta tavoitellaan usein suurten linjausten avulla. Avainasemassa ovat kuitenkin myös tavalliset kansalaiset,  yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä. Uskomme, että ilmastoviisaan yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy kysymyksiä, joihin vastaamiseen tarvitaan paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Maaseudun Sivistysliitto on kansalaisvaikuttamisen ja ympäristösivistyksen teemojen kautta mukana ympäristöstä huolehtivan ja hiiliviisaan yhteiskunnan rakentamisessa. Toimintamme painopiste on maaseutujen kylissä ja yhteisöissä. Tarjoamme toimintatapoja Suomen Kylät ry:n jäsenistölle.

Jokamiehen oikeus on pohjoismainen kaikille yhteinen perintö, Jokamiehen oikeutta ei ole kirjattu lakiin. Meille se merkitsee oikeutta poimia marjoa ja sieniä sekä liikkua luonnossa jalan suksilla ja pyörällä. Jokamiehen oikeutta on rajattu siten, että se ei koske asuntojen lähipiiriä.

Suppilovahverot ja kanttarellit ovat yleisimpiä syötäviä sieniämme
Luonnonkohteet ovat joskus vain harvojen ihmisten tiedossa. Sahinsalon porrasputous Kontiolahdelta.

Ympäristönhoitaja

Talonpokaiseen perinteeseen kuuluu jättää oma maa ja metsä paremmassa kunnossa kuin sen on saanut. Nykyään se tarkoittaa ihmisten huolta pitää kunnossa erityisesti oma lähiympäristö. Tehdä sen eteen töitä sekä yksin että eri porukoissa. Maaseudun Sivistysliitossa haluamme nostaa tätä perinnettä esiin yhä enemmän. Erityisesti yhteisöjen kanssa teemme erilaisia ympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Kylämaiseman hoitoa, maisemaraivauksia, kulttuuriympäristöjen kunnostuksia, arvokkaiden luontokohteiden suojelua ja maisemarakentamista.

Ympäristönhoitajana voit tehdä oman lähialueen kunnostusta esim. haittalajien torjuntaa tai rakentaa lahopuuaitaa.

Ketomaisemat ovat suomalaisia perinnemaisemia, joiden hoitoon saa ympäristötukia. Joensuun Noljakan Koivuvaaran tila.

Ilmastotekoja

Käytännön ilmastotekoja voi tehdä kuka tahansa. Voimme lisätä kasvisruokaa, liikkua julkisilla kulkuvälineillä ja käyttää biopolttoaineita omaan autoon.

Maaseudun Sivistysliitossa haluamme nostaa maaseudun ihmisten ilmastoteot. Pääsääntöisesti maaseudun ihmisten hiilijalanjälki on pienempi kuin kaupunkilaissisarten. Kylät yhteisönä kunnostavat kiinteistöjään, tekevät yhteisiä jätekimppoja, rakentavat aurinkovoimaloita kylätaloille ja pitävät yhteisruokapäiviä. Näissä toimissa ja muissa kyläyhteisöjen ilmastotoimissa olemme kyläyhdistysten kavereita.

Ota yhteyttä

Maaseudun Sivistysliitto etsii kumppaneita ympäristö- ja ilmastotoimintaan. Teemme yhteistyötä erityisesti kylätoimijoiden kanssa.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Yksitoista kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje