Kehittyvät ja monimuotoiset järvenrannat

Vuosille 2024–2026 ajoittuva Kehittyvät ja monimuotoiset järvenrannat -hanke sisältää Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä sijaitsevan kahden järviryppään (mm. Pyhäjärvi ja Urajärvi sekä Lappalanjärvi, Haukkajärvi ja Rapojärvi) ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmien laatimisen. Lisäksi halukkaille osakaskunnille tehdään usean vuoden toimenpidesuunnitelmat sekä niihin liittyvien maaseudun kehittämistoimien pilotointia.

Monikäyttösuunnitelma on tärkeä väline järvialueiden kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen sekä luonnonvarojen säilyttämiseen. Se auttaa osakaskuntia ja muita sidosryhmiä koordinoimaan toimintaansa ja edistämään alueen kestävää kehitystä.

Hankkeessa laaditaan myös Maaseudun Sivistysliiton opetusmateriaaleihin helppokäyttöinen opas järvien ranta-alueiden monikäyttösuunnitelman tekemisestä. Sisävesille rantojen monikäyttösuunnitelmia ei ole vielä edellä kuvatunlaisesti tehty. Koostettava materiaali tehdään ruohonjuuritasoa, mm. paikallisia kalaveden osakaskuntia, yrittäjiä ja vesien laajaa käyttäjäkuntaa, huomioiden. Toiminta antaa uusia työvälineitä paikallistoimijoiden oman toiminta-alueen suunnitteluun ja käyttöön. Hanke toteutetaan yhdessä Maaseudun Sivistysliiton, Kymenlaakson Kylät ry:n, Kettumäen kansanpuiston ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä.

Leader-hankkeen rahoitus tulee Pohjois-Kymen Kasvu ry:ltä.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje