Kansalaistoiminta

Järjestöissä luodaan demokraattisen yhteiskunnan pohja. Erilaiset ihmiset ja ajatukset kohtaavat ja aktiivinen kansalaisuus kukoistaa! Tuemme järjestöjä koulutuksen keinoin. Innostamme järjestötoimijoita verkostoitumaan keskenään, uudistumaan ja löytämään uusia toimintatapoja. MSL:n koulutustuki auttaa jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan kehittämistä ja koulutusten järjestämistä kustannustehokkaasti.

Kuvassa viisi koulutustiimin jäsentä

Toimimme yhdistysvaikuttamisen tukena

Kehitämme jäsenjärjestöjemme toimintaa, koulutamme sekä tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista tukea. Jaamme koulutusmateriaalia MSL verkko-opistossamme Moodlessa. Valtionavun välittäminen yhdistysten omaehtoiseen koulutukseen on keskeinen perustehtävämme.

Yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vahvistamme suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittymistä omaehtoiseen, suvaitsevaan, ympäristösivistykselliseen, ekologisesti kestävään, monikulttuuriseen ja maaseutumyönteiseen suuntaan. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi kehitämme koulutuksen keinoin ihmisten ja yhteisöjen yhteiskunnallisia valmiuksia toimia päätöksentekijöinä, vaikuttajina ja aktiivisina toimijoina.

Toimintamme tavoitteena on yhteisöllisyyden kasvu sekä osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt. Kansalaisvaikuttaminen merkitsee meille aktiivisen kansalaisyhteiskunnan vaalimista.

Miten suunnitellaan tehokas koulutus, jossa voi kokea oppimisen riemua? Kuinka kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti? MSL:n kansalaistoiminnan tiimi auttaa mielellään jäsenjärjestöjen kehittämisessä sekä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tässä esimerkkejä kansalaistoiminnan
tiimin tarjoamista palveluista

Tutustu järjestömateriaaleihin verkko-opistossa!

MSL verkko-opistosta Moodlesta löydät paljon mainioita materiaalia myös yhdistysten koulutuksiin. Käyttäminen sujuu helposti ilman kirjautumista.

Siirry verkko-opistoon