Koulutustuki

Nainen seisoo vaaleanpunaisella jakkaralla läppäri kädessään ja osoittaa valkotaulua.

MSL:n jäsenjärjestöt ja niihin kuuluvat yhdistykset voivat hakea MSL Konttorista taloudellista tukea järjestämilleen luennoille ja kursseille.

Koulutukset innostavat ja antavat virtaa arkeen. Aina emme välttämättä hoksaakaan, mikä kaikki on koulutuksellista toimintaa! Esimerkiksi yhdistyksenne opinnollinen retki tai uuden taidon harjoittelu porukassa voi olla koulutustukeen oikeutettua toimintaa.

Taloudellista tukea saa sellaiseen toimintaan, jossa

 • on koulutuksellista sisältöä,
 • on kouluttaja tai kouluttajia, jotka voivat olla myös asiaan perehtyneitä yhdistyksen jäseniä,
 • on vähintään 7 osallistujaa, jotka ovat 15 vuotta täyttäneitä ja
 • josta tulee yhdistykselle kuluja.

Esimerkiksi yhdistyksen säännöllisesti järjestettävä kurssi tai kerho, yksittäiset luennot tai keskustelutilaisuudet, työpajat, opintomatkat Suomessa ja verkkokurssit soveltuvat tähän. Lue jäsenjärjestöjen aktiivien vinkit hakemiseen täältä!

Tuki motivoi järjestämään toimintaa, kun on mahdollisuus saada osa kuluista takaisin. Opinnollista toimintaahan jo on tosi monella, ei välttämättä tarvitse mitään uutta ja ihmeellistä järjestää.

Elina, MTK

Etsitkö koulutustuen lomakkeita ja MSL:n logoa?

Monipuolinen koulutustuki

Hei Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestön aktiivi! Oletko suunnittelemassa koulutusta, kurssia, luentoa, opintoretkeä, seminaaria tai jotain muuta koulutuksellista tilaisuutta? Tarjoamme avuksesi uutta näppärää budjetoinnin työkalua, koulutustukilaskuria. Kurkkaa videolta lisää!

Paljonko koulutustukea saa?

Tukea maksetaan aina 45 minuutin opintotunneilta. Tilaisuutesi voi olla joko kurssi tai luento riippuen sen kestosta. Huomaa, että ryhmätöillä voit nostaa opintotuntien määrää.

a) Kurssi tai muu koulutuskokonaisuus

 • 45 minuutin opintotunteja on kuusi (6) tai enemmän
 • Kurssi voidaan jakaa useammalle päivälle
 • Tukea saa 25 euroa / opintotunti (kuitenkin enintään 50 % yhdistyksen maksamista kuluista)
 • Huomaa, että ryhmätöillä voit nostaa opintotuntien määrää.

b) Luento tai muu koulutuksellinen tilaisuus

 • Yksittäisen tilaisuuden kesto on alle kuusi opintotuntia
 • Myös silloin, kun pidetään samansisältöinen koulutustilaisuus eri paikoissa eri osallistujille (luentosarja tukea haettaessa)
 • Tukea saa 20 euroa / opintotunti (kuitenkin enintään 50 % yhdistyksen maksamista kuluista)

Kolikkopurkki, josta kasvaa kaksi taimea.

Aina kannattaa hakea tukea, sillä pienemmistäkin summista kertyy vuoden aikana melkoinen potti!

Koulutustukilaskuri

Oletko suunnittelemassa koulutusta, kurssia, luentoa, opintoretkeä, seminaaria tai jotain muuta koulutuksellista tilaisuutta? Tarjoamme avuksesi uutta näppärää budjetoinnin työkalua.

Tapahtuma- ja koulutussuunnittelu sisältävät monenlaisia kulueriä tarjoiluun, koulutustiloihin, bussikyyteihin, kouluttajien palkkioihin ja tapahtumien markkinointiin liittyen. Koulutustukilaskuri on suuntaa antava työkalu, mutta helpottaa oleellisesti tapahtumien etukäteissuunnittelua. Testaamalla laskurilla erilaisia koulutustapoja huomaat, että parempien oppimistulosten lisäksi ryhmätöihin panostamalla saat lisättyä kurssi- ja luentotuntien määrää. Koulutustukea voi hakea ainoastaan, jos koulutuksellisesta toiminasta syntyy kuluja. Koulutustuki haetaan MSL Konttorista viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Aina kannattaa hakea tukea, sillä pienemmistäkin summista kertyy vuoden aikana melkoinen potti!

Tukea voit hakea sähköisesti MSL Konttorissa. Jos sinulla ei ole vielä Konttorin käyttäjätunnuksia tai tarvitset tukea Konttorin käyttämiseen, ota yhteyttä kurssisihteeri Sirpaan: sirpa.karvonen(at)msl.fi, p. 040 596 0062

Tukea saa myös verkko-opetuksesta

Nainen istuu koiran kanssa läppärin ääressä.

Tukea maksetaan myös verkossa toteutettavista koulutuksista.Silloin pätevät samat edellytykset kuin kurssi- ja luentotuelle yleensäkin. Verkkokoulutustunteja voivat olla seuraavanlaiset:

 • Osallistujien läsnä ollessa (verkossa) ryhmälle annettu opetus ja palaute
 • Itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä suoritettavat tehtävät, jotka opettaja antaa yhteisesti ja joita tehdään yhtä aikaa rajatun ajan. Opettaja on siis koko ajan mukana ohjaamassa työskentelyä. Ns. kotitehtäviin käytetty opiskelijoiden oma aika tai ryhmissä työskentely ei kerrytä opintotunteja.
 • Aika, joka opettajalta kuluu yksilö-, tai ryhmätehtävien palautteen antamiseen osallistujille kanavasta riippumatta. Aika on arvioitava kurssiohjelmaan tehtävä- ja palautekohtaisesti, esim. 10 minuuttia/tehtävä/palaute.
 • Opettajan opetusta varten tekemät tallenteet (esim. videot ja podcastit) valmiina minuutteina, oletuksena, että kaikki katsovat/kuuntelevat tallenteen kokonaan valitsemanaan ajankohtana. Esim. 45 minuutin mittainen video on 1 opetustunti.
 • Rajatusta aiheesta rajatun ajan käytävän ryhmäkeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen. Välineellä/verkkoalustalla ei ole väliä, ja se voi olla sama kuin muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty kanava.

Näin tukea haetaan

1. Liitä tilaisuutesi tiedotteisiin, lehti-ilmoituksiin ja kurssin tai luennon ohjelmaan MSL:n logo tai maininta, että tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Logon saat täältä.

2. Kerää tilaisuudessa osallistujalista sekä osallistujatietolomake, johon merkitään osallistujien taustatiedot. Luentotukea haettaessa osallistujalistaa ja osallistujatietolomaketta ei tarvitse liittää mukaan.

3. Hae tukea viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilaisuudesta tai vuoden vaihtuessa 31.1. mennessä MSL Konttorissa tai paperisella lomakkeella.

Liitä hakemuksesi mukaan myös
– tilaisuuden ohjelma,
– osallistujaluettelo (kurssituessa) ja
– osallistujatietolomake (kurssituessa).

4. Jos haet tukea sähköisesti MSL Konttorissa, tarvitset käyttäjätunnuksen. Täytä sähköisten tunnusten hakulomake ja lähetä se ohjeiden mukaan.

5. Säilytä kuitit. Niitä ei tarvitse kuitenkaan liittää hakemukseen.

Huomaa, että MSL:n tukea ei myönnetä koulutuksille,  joihin on saatu Leader‐, ESR‐ tai muuta  EU:n rakennerahastojen rahoitusta tai  muuta valtion tukea.

materiaalit

Koulutustuen esite

Tässä tiivistelmä kurssi- ja luentotuen hakemisesta, nappaa esite itsellesi!

Tietokone-kuvake

Katso opasvideot koulutustuen hakemiseen

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje