Virpi Skippari

Koulutus- ja kansalaistoiminnan päällikkö

Kuka olen?

Olen järjestöjen kehittämisen ja kansalaistoiminnan ammattilainen. Kansalaistoimintaan liittyvä innostuspuhe sekä ihmisten motivointi ja kouluttaminen ovat osaamiseni ydintä. Minulla on myös osaamista työhyvinvoinnin tukemisesta, strategiatyöstä, johtamisesta ja viestinnästä. Oma vapaaehtoistyöni esimerkiksi asukasyhdistyksessä, maaseutunuorten toiminnassa ja ammattiyhdistyksessä on rikastuttanut elämääni.

Koulutukseni

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, yhteisöpedagogi ja työnohjaaja (STOry). Lisäksi opiskelen parhaillaan Helsingin yliopiston HY+:n Diploma-ohjelmassa työyhteisösovittelua. Lisäksi olen suorittanut erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuspolkuuni kuuluvat myös järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto, suunnitteluhortonomin ja karjakon tutkinnot sekä paljon innostavia vapaan sivistystyön opintoja.

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Toimin kansalaistoiminnan tiimin esihenkilönä ja MSL:n johtoryhmän jäsenenä. Tiimimme kouluttaa, kehittää ja on jäsenjärjestöjemme läheinen yhteistyökumppani. Tehtäviini kuuluu huolehtia koulutustiimin resurssien riittävyydestä ja johtaa jäsenjärjestöille tuottamamme koulutussuunnittelun ja järjestökehittämisen prosesseja. Kannustan jäsenjärjestöjä hakemaan taloudellista tukea koulutuksiinsa. Toimin perustehtäväni lisäksi myös työnohjaajana.

Työnohjaajana painotan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, joka auttaa yksilöitä ja ryhmiä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Työnohjauksessa keskitytään työn sekä työyhteisön ja työroolin kehittämiseen tavoitteellisesti ja luottamuksellisesti.

Olemme mukana Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoimassa keskustelukulttuurihankkeessa vuosina 2021-2026. Olen mukana järjestämässä Erätauko-keskusteluja yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Voin näin olla edistämässä erilaisia näkemyksiä arvostavaa keskustelukulttuuria.