Erätauko-koulutus (dialogitaidot)

Koulutus ja kehittäminen, Fasilitointi, Koulutus, Järjestötoimijoille, Vaikuttajille, Yhteisötoimijoille, Yleinen
Neljä ihmistä käymässä Erätauko-keskustelua ringissä. Takana toinen neljän hengen ryhmä käymässä Erätauko-keskustelua.

Opi dialogin ja kuuntelun taito Erätauko-dialogimenetelmän koulutuksessa.

Perusteet: Opitaan dialogista keskustelua ja syvennetään käsiteltävään teemaan liittyvää ymmärrystä. Käydään läpi dialogin teoriaa ja sitä harjoitellaan erilaisten ryhmäkeskustelutehtävien avulla esimerkiksi pienryhmissä. 

Tavoite: Osallistuja oppii säätelemään omaa osallistumaan keskustelussa ja tiedonluonnissa, sisäistää vuoroin puhumisen ja kuuntelemisen rytmin. Eri näkökulmat tulevat näkyviin keskusteluteemaan liittyen. Riippuen keskustelun teemasta, yhteisen prosessin myötä on mahdollista esim. työstää ristiriitaisia aiheita, tai käydä pohjakeskustelua tulevaisuuden toimintaan liittyen.

Sisältö: Sisältö rakennetaan asiakkaan tarpeet huomioiden, esimerkiksi asiakas valitsee keskusteltavat teemat etukäteen. Koulutuksessa harjoitellaan myös keskustelun ohjaamista. Koulutuksesta on mahdollista saada myös opintopisteitä.

Ryhmäkoko 5-20 henkilöä/kouluttaja, useamman kouluttajan kanssa max 50 hlöä.

Kesto: 2-2,5 h perusteet, 4-6 h syventävämpi koulutus
Toteutus: Tarpeen mukaan (n. 2 viikon varausajalla). Asiakkaan tai muut toimintaan soveltuvat tilat. Tila tulisi soveltua pienryhmiin jakautumiseen. Verkkokoulutus myös mahdollinen tietyin rajoituksin.

Oman avustajan käyttö on suositeltavaa, jos sellaista tarvitsee. Tilojen ja menetelmien suunnittelussa otetaan huomioon niiden saavutettavuus. Suomen kielen keskustelutason taito on hyväksi.

Koulutuksen käytyäsi voit ohjata Erätauko-keskusteluja. Tutustu Erätaukoon https://www.eratauko.fi/

Ota yhteyttä