Ilmastoteoilla elinvoimaa

Kuvaus

Ilmastoteoilla elinvoimaa-hanke 1.10.2020-31.12.2023 toimii Oulujärvi Leaderin alueella (Vaala, Paltamo, Puolanka, sekä Kajaanin maaseutualueet) ja tähtää toiminnallaan alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen kannustamalla ja aktivoimalla yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen oman toimintansa ohessa sekä osana omaa liiketoimintaa. Hankkessa tuodaan myös tutuksi ja synnytetään uusia ilmastoviisaan yritystoiminnan muotoja sekä lisätään palveluntarjoajia niin uusien yrittäjien kuin nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisenkin kautta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa pienten yritysten valmiutta toteuttaa konkreettisesti usein helppoja ja yksinkertaisiakin ilmastotekoja. Erityisesti tavoittelemme kierrätyksen ja energian säästön edistämistä pienissä yrityksissä. Toisena tavoitteena on löytää uutta ilmastoystävällistä yritystoimintaa. Ilmastoteema on myös mahdollisuus uudenlaiselle yriystoiminnalle. Kolmantena tavoitteena on yleisen ilmastotietoisuuden lisääminen alueen kunnissa järjestettävien seminaarien myötä.

Hankkeen aikana tullaan kontaktoimaan n 30 yrittäjää tai yritystä hankealueelta. Heidän kanssaan määritellään yrityksen mahdollisuudet tehostaa jätteiden kierrätystä, käydään läpi mahdolliset energiansäästökohteet, hävikkikysymykset, siirtyminen kestävämpiin materiaaleihin ja monta muuta yksityiskohtaa. Tavoitteena on, että ainakin puolet kontaktoiduista yrityksistä toteuttaa oman ilmastoteon.

Vastuullisuuskysymykset eivät enää ole pelkkä sivujuonne yritysten toiminnassa. Muuttuvassa toimintaympäristössä edelläkävijät selviävät parhaiten.

Toimenpidetarjotin yrityksille

Aloituskeskustelu

Onko mielessäsi jokin yrityksen toiminnalle ajankohtainen asia, joka liittyy jätehuoltoon, energian tai veden kulutukseen tai esimerkiksi materiaalihävikkiin? Tai onko kenties niin, että näitä asioita ei ole juuri ehtinyt ajatellakaan, mutta nyt voisi olla sille sopiva aika? Sitä varten teemme tätä työtä! Aloituskeskustelu ajankohtaisista asioista käydään yhdessä hanketyöntekijän kanssa joko puhelimitse, etäyhteydellä tai lähitapaamisessa.

Energiakatsaus

Kutsutaan paikalle energianeuvoja ja käydään läpi yrityksen energiankulutusasiat niin lämmityksen kun sähkönkulutuksenkin osalta. Etsitään säästökohteita ja mahdollisuuksia. Keskustellaan uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Neuvojan käynti on yritykselle maksuton.

Mahdollisesti syntyviä ympäristötekoja: Valaistuksen muuttaminen led-valaisimiin, uusiutuvan energian käyttöönotto (aurinkopaneelit, sähkösopimuksen päivitys uusiutuvaan tms), lämmitysjärjestelmän päivitys tai täydennys (ilmalämpöpumppu, ilmalämpökeräin, maalämpö, vesi-aurinkolämpökeräin, biomeileri..)

Jätehuoltokatsaus

Tutkitaan, missä määrin yrityksessä syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Myös esimerkiksi matkailuyritysten asiakkaat pyrkivät ympäristöystävälliseen matkailuun omien vaikutustensa osalta. Mahdollisuus lajitella jätteet on yksi näistä tekijöistä. Yrityksen kanssa käydään läpi meneekö biojäte tai pahvi sekajätteen sekaan? Onko metallille oma astiansa? Voisiko sekajäteastian tyhjennysväliä lyhentää lajittelua tehostamalla? Millaiset lajitteluastiat asiakastiloissa on ja mihin jätteet sieltä päätyvät?

Mahdollisesti syntyviä ympäristötekoja (esim): Lajitteluastiat toimipisteen tiloihin (henkilökunnan tilat / asiakastilat); erilliset keräysastiat ja niiden tyhjennys pahville, metallille, pakkausmuoville yrityksen sekajäteastian lisäksi; maatalousyrityksessä maatalousmuovin keräykseen osallistuminen..

Materiaalikatsaus

Keskustellaan yrityksen käyttämien materiaalien ja raaka-aineiden taustaa ja pohditaan onko jollain toiminnan osa-alueella kehittämiskohteita raaka-aineiden hankintaan liittyen. Esim. voisiko ravintolatoiminnassa hyödyntää lähituottajien tuotteita ja paikallisia raaka-aineita, ym.

Mahdollisia syntyviä ympäristötekoja: lähiruoka-annos / menu ravintolaan, paikallisen raaka-aineen etsiminen tai muut ratkaisut

Hävikkikatsaus

Syntyykö toiminnassa hävikkiä, hukkapaloja tai poisheitettävää materiaalia, joka voisikin olla vielä ihan käyttökelpoista johonkin muuhun tarkoitukseen? Voisiko hävikkivirtojen hyödyntämisellä saada jopa taloudellista hyötyä? Keskustellaan mahdolliset hävikkikohteet ja ideoidaan niille uutta käyttöä.

Mahdollisesti syntyviä ympäristötekoja: uusi tapa hyödyntää hävikkimateriaalia tavalla tai toisella

Päästölaskenta

Minkä verran yrityksen toiminnasta syntyy hiilidioksidipäästöjä? Lasketaan yrityksen oman toiminnan (lämmitys, sähkönkulutus, liikkuminen ..) päästöt, jotta saadaan näkyväksi onko toiminnassa sellaisia osa-alueita joita tarkastelemalla ja päivittämällä syntyisi säästöä sekä rahallisesti että ympäristövaikutusten saralla. Valtakunnanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan myös yrityssektorin apua.

Mahdollisia syntyviä ympäristötekoja: hiilijalanjäljen pienentäminen, ilmastositoumukseen liittyminen

Ilmastoteoilla Elinvoimaa- yhteydenottolomake

Olisiko jokin teemoistamme yrityksessäsi ajankohtainen tällä hetkellä? Haluaisitko apua jossain ajankohtaisessa asiassa? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä!

  • Toimimme Oulujärvi Leaderin alueella.

Ota yhteyttä

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje