Erikoiskasveilla Eurooppaan – lisää monimuotoisuutta ja kannattavuutta maaseudulle

Haapaveden-Siikalatvan ja Raahen seutukuntien sekä Tyrnävän alueilla on käynnistetty hanke, joka keskittyy erikoiskasvien, kuten juuresten, rohdoskasvien ja yrttien viljelyn kehittämiseen. Tavoitteena on rikastuttaa viljelykasvien valikoimaa, edistää maaseudun monimuotoisuutta ja parantaa maatilojen kannattavuutta.

Hankkeen päämääränä on lisätä tietämystä ja osaamista erikoiskasvien viljelystä, vahvistaa viljelijöiden verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä edistää kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävien viljelymenetelmien käyttöönottoon, jotta voimme vastata luonnon monimuotoisuushaasteisiin ja hillitä ilmastonmuutosta.

Koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä

Hankkeen aikana järjestetään monipuolisesti koulutuksia, työpajoja ja opintomatkoja. Opintomatkat tarjoavat viljelijöille mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen. Lisäksi tuotetaan verkko-opintomateriaalia, joka tukee sekä viljelijöiden että seutukuntien henkilöstön koulutusta.

Ruusujuuren viljely keskiössä

Erityisenä kohteena hankkeessa on ruusujuuri, adaptogeeninen rohdoskasvi, joka on herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta sen stressinsietokykyä ja työkykyä parantavien ominaisuuksiensa vuoksi. Tavoitteena on laajentaa ruusujuuren viljelyalaa vähintään 10–20 hehtaariin ja löytää uusia markkinoita Euroopasta.

Hankkeen aikana kehitetään myös ruusujuuren koneellisia istutus- ja keruumenetelmiä sekä jatkojalostusta.

Uusia mahdollisuuksia viljelijöille

Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, jotka haluavat monipuolistaa viljelykasvien valikoimaa ja kehittää osaamistaan. Hanke tarjoaa pienemmille maatiloille uusia mahdollisuuksia elinvoimaisuutensa ylläpitämiseen ja suuremmille tiloille mahdollisuuden monipuolistaa tuotantoaan.

Hanke on herättänyt mukavasti kiinnostusta ja tällä hetkellä toiminnassa on mukana 18 maatilaa, joilla viljellään mm. ruusujuurta, porkkanaa, kyssäkaalia, lanttua ja palsternakkaa.

Kesällä keskitytään viljelyyn ja syksyn aikana on tulossa mm. pellonpiennarpäiviä, Teams-koulutuksia, opintomatkoja ja seminaareja sekä oppimateriaalia MSL Verkko-opistoon. Koulutustilaisuudet ja verkko-opinnot ovat kaikille avoimia.

Hanke toteutetaan v. 2024–2027 ja sen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan maaseuturahasto. Hankkeen hallinnoija on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus ja osatoteuttajana Maaseudun Sivistysliitto.

Kysy lisää

Mikko Hyvärinen

projektikoordinaattori

+358 40 484 1454 mikko.hyvarinen@msl.fi Lue lisää henkilöstä