Ryytimaa – resurssiviisas yhteisöviljely paikallisyhteisöjen turvana

Ryytimaa-hanke lisää tietoa resurssiviisaasta yhteisöllisestä viljelystä. Tavoitteena on saada kylille omia ryytimaita. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton Kestävät kylät -hankeperheen sekä LUMOAVA -hankkeen kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on koordinoida, tuottaa ja jakaa tietoa resurssiviisaan paikallistason yhteisöllisen viljelyn toimenpiteille. Paikallisen ruokaturvan toimijoina kyläyhteisöillä on merkittävää potentiaalia vahvistaa maaseudun yhteisöjen varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.

Ns. ekosysteemisen viljelyn menetelmät ottavat mallia luonnon toiminnasta, rakentavat viljelymaan satoisuutta paikallisilla ravinteilla sekä huomioivat hiiliviisaasti hoidetun, biologisesti monimuotoisen ja hyvinvoivan maaperän merkityksen viljelyn onnistumiselle. Tavanomainen maatalous on vieraantunut näistä menetelmistä ja keskittynyt konetyöhön sekä fossiilisista lähteistä peräisin oleviin tuotantopanoksiin, joiden kallistuminen ja saatavuusongelmat ovat jo suuri rasite maatalouden toimijoille. Myös viljelyyn liittyvät mielikuvat kannattamattomasta raatamisesta kaipaavat uudistamista.

Nykysukupolven edustajat eivät ole välttämättä oppineet viljelyyn liittyviä taitoja kotona, tai saatuja taitoja voi olla syytä päivittää uusien ekosysteemisten viljelymenetelmien kehittymisen myötä. Hankkeessa valtavirtaistetaan pienimuotoisen yhteisöviljelyn mittakaavaan sopivia permakulttuurin, uudistavan viljelyn ja puustoisen maanviljelyn (agrometsätalouden) parissa tunnettuja menetelmiä.

Hankkeessa verkostoidutaan paikallisten yhteisöllistä viljelyä toteuttavien hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa viljelyprojektien suunnitteluvaiheessa, ja kootaan eri tahoille sopivia ekosysteemisen pienviljelyn ohjeistuksia ja materiaaleja, joissa teemoina ovat esim. maaperän kasvukunnon ja biologian hoito, ravinteiden kierto, vesitalous, monivuotisten ja puuvartisten kasvien yhdistäminen hyötykasvien viljelyyn sekä erilaiset yhteisöllisen viljelyn organisoitumisen muodot. Teemoista järjestetään myös lyhyitä webinaarimittaisia koulutustilaisuuksia. Hanke on valtakunnallinen maaseudun kehittämishanke.

logot EU, ELY, MSL

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje