Arkinuukailu (TM)

Maailman muuttumisen myötä erilaiset uudet ja vanhat nuukailun tavat ovat auttaneet monia selviytymään arjessa. Arkinuukailulla tarkoitamme jokapäiväisessä elämässämme tapahtuvaa säästäväisyyttä – toisille arkinuukailu on pakon sanelemaa, toisille se on elämäntapa ja harrastuskin. Arkinuukailu on myös osa kohtuutalousajattelua, jossa halutaan jatkuvan kasvun sijaan kiinnittää huomiota maapallomme resurssien riittävyyteen.

Maaseudun Sivistysliiton vuosi 2023 jää mieleen erityisesti arkinuukailuun liittyvästä toiminnasta. Halusimme tuoda arkinuukailun vaihtoehdon ja erilaiset toteutustavat ihmisten tietoisuuteen: toteutimme arkinuukailukyselyn, julkaisimme siitä raportin, järjestimme arkinuukailuviikon ja muita tapahtumia vuoden aikana.

Arkinuukailumme jatkuu myös vuonna 2024. Tulossa on alkuvuodesta ilmestyvä Arkinuukailu-lehti ja huhtikuussa vietämme jälleen Arkinuukailuviikkoa eri teemojen äärellä. Pysy kuulolla!

Arkinuukailusta ja kohtuutaloudesta syntyi tutkimus ja raportti

Keräsimme alkuvuodesta esimerkkejä ihmisten arkinuukailusta kyselyllä, johon saimme 153 vastausta ja yli 500 arkinuukailuvinkkiä.

Ajatuspaja Alkio kokosi arkinuukailuvinkit yksiin kansiin osana Kolmannen tien kohtuutalous -tutkimusta. Kohtuutaloustutkimuksessa otetaan kantaa myös kysymykseen, vaikuttaako liika säästäväisyys kansantalouteen. Arkinuukailuvinkit ja -opit koottiin lisäksi myös vinkkivihkoon ”Kun ihminen tietää millon hänellä on tarpeeks, hää on rikas” -vinkkejä arkinuukailuun.

Kysymyksiä arkinuukailusta esitettiin seitsemässä kategoriassa:

 • Liikkuminen
 • Lämmitys ja energia
 • Ruoka ja tekstiili
 • Muu kulutus ja vapaa-aika
 • Muut arkinuukailu vinkit ja ideat.

Kyselystä nousseita vinkkejä on koottu verkkosivuillemme.

Tutustu raportteihin:

Arkinuukailijan kalenteri 2024

Arkinuukailijan kalenterin vuodelle 2024 on koostanut Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimi yhdessä Ajatuspaja Alkion kanssa.

Tutustu arkinuukailijaan, saat joka kuukaudelle ajankohtaisia vinkkejä arjen säästötekoihin. Ja muista: ”Arkinuukailu ei ole saituutta ja kitsautta vaan kekseliäisyyttä ja elämän laatua!”

Vinkkejä arkinuukailuun

Millaisina tekoina arkinuukailu näkyy nykypäivän arjessamme? Mitkä ovat ne käytännöt teot, joilla me suomalaiset nuukailemme?

Yhdet meistä marjastavat joka kesä, toiset keräävät polttopuita lähimetsästä ja lämmittävät leivinuunilla niin talonsa kuin ruokansa. Joillekin meistä on tärkeää kuluttaa olemassa olevat vaatteet ja ruokavarat loppuun, siinä missä joku lähtee kauppaan ainoastaan, mikäli samalla ajomatkalla on muita asioita hoidettavana.

Tutustu ja ota arkinuukailuvinkit osaksi elämääsi!

Kohtuutalouden vaihtoehto

Ajatuspaja Alkion raportti ”Kohtuutalouden vaihtoehto – talousajattelun uusi aika nousemassa globaalien kriisien keskeltä” on ensimmäinen, yleistajuinen julkaisu vuoden 2022 lopulla alkaneesta Kolmannen tien kohtuutalous -tutkimushankkeestamme.

Ensimmäisessä raportissa kartoitetaan kohtuutalousajattelun lähtökohtia ja esitettyjä osapolkuja, miten kohtuutalouteen päästäisiin. Jatkoraporteissa syvennetään valikoituja aihepiirejä.

Arkinuukailuviikko 2023 osoitti halumme ja kykymme kohtuullistaa elämäntapojamme

Huhtikuussa 2023 vietimme arkinuukailuviikkoa.

Viikon aikana tapasimme neljä kertaa Teams-aamukahveilla. Saimme lisää tietoa ja vinkkejä arkeen energiankulutuksesta, asumisesta ja kuluttamisesta, taloudellisesta autoilusta ja vaatteiden käytöstä. Aamukahvien asiantuntijoina olivat energianeuvoja Anssi Kokkonen Karelia-ammattikorkeakoulusta, oman elämän arkinuukailija Juha Koljonen, koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen Autoliitosta ja bloggari, kirjailija Jenni Sarras.

Lisäksi järjestimme erätaukokeskustelun, jossa mietittiin tilanteita, jolloin nuukailu ei ole kannattavaa.

Arkinuukailuviikko osoitti, että meillä on halua ja kykyä sitoutua kohtuullistamaan elämäntapaamme. Arjen pienistä teoista ja keksinnöistä koostuu iso virta, joka lisää ekologista, taloudellista ja myös sosiaalista kestävyyttämme sekä resilienssiä eli muutosjoustavuutta vaativassa ja muuttuvassa elinympäristössämme.

Arkinuukailu ei ole saituutta ja kitsautta vaan kekseliäisyyttä ja elämän laatua!

Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, Maaseudun Sivistysliitto

Tapahtumia vuoden varrella

Järjestimme vuoden 2023 aikana runsaasti tapahtumia, joissa arkinuukailuvinkit olivat esillä, mm.

 • Tuunaajan romurallit ja romukollaasityöpajat
 • Idylli-hankkeen loppunäyttely Saarijärvellä
 • Kaislapunontakursseja
 • Askartelua tuohesta
 • Vieraslajitorjuntaa
 • Viher- ja pärekattojen rakentamista
 • Matonkudontaa poistotekstiileistä
 • Biohiiletystä
 • Opastusta permakulttuuriin
 • Kierrätystyöpajoja, vanhojen ikkunoiden ja tuolien kunnostamista
 • Pettuleivän tekemistä

Tutustu vinkkeihin ja ota arkinuukailu osaksi omaa elämääsi!

Kysy lisää arkinuukailusta ja kohtuutaloudesta