Käytännön ympäristötekoja

Piha ja puutarha

Kuinka viljellä ruokaa lähellä ja ilmastoviisaasti niin, että maaperän sitoutuisi enemmän hiiltä kun sieltä poistuu? Tutustu hiiliviisaisiin piha- ja puutarharatkaisuihin täällä.

Biohiili

Pihapiirin risut ja muu kuiva biomassa ovat erinomaista materiaalia biohiilen valmistukseen.

Energia

Kuinka vähentää tarvitsemamme energian tuotannosta syntyvien päästöjen määrää? Kuinka vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista?

Energiaan liittyviä kysymyksiä voi innostaa ratkomaan järjestämällä esimerkiksi aurinkoenergia-aiheisia infoja, tutustumiskäyntejä, aurinkolämpökeräinten rakentamiskursseja sekä aurinkosähkökursseja

Jätteet ja kierrätys

Jätteiden kierrätys lähtee liikkeelle lajittelusta. Lajittelu taas on helppo ekoteko, jonka jokainen voi tehdä omassa arjessaan. Lasia, metallia ja paperia on Suomessa kierrätetty jo pitkään ja voimme sanoa olevamme niissä esimerkkimaa. Muovin kierrättäminen taas on melko uusi juttu, mutta sekin lisääntyy nopealla tahdilla. Lajittelusta ja jätehuollon kehittämisestä voi tehdä myös kylän yhteisen jutun ja sitä kautta aktivoida ihmisiä kierrätysosaajiksi.

Pienrakentaminen

Pien- ja perinnerakentaminen käsittävät mm. pistoaidat, kiviaidat, päreen käytön. Ne sopivat niin yhteiseksi talkooharrasteeksi kuin tarjoavat elinkeinomahdollisuuden.

Luonnonraaka-aineet

Ympäristö tarjoaa monenlaista materiaalia ja raaka-ainetta, jotka joko suoraan tai työstämällä soveltuvat niin askarteluun, elintarvikkeeksi kuin rakennusmateriaaliksi. Seuaravassa vinkiksi tuohen, petun ja päreen mahdollisuuksia

Vieraskasvitorjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Yleisimpiä haitallisia vieraskasveja Suomessa lienevät jättiputki, komealupiini, jättipalsami ja kurtturuusu. Vieraskasveja voidaan torjua mm. kitkemällä tai niittämällä. Erityisen tärkeää on huolehtia vieraskasvien niittämisestä tai kitkemisestä syntyneestä jätteestä.

Niityt

Niityt ovat monimuotoisia 
perinnemaisemia ja tärkeä osa luonnon kiertokulkua. Niittytyyppejä on useita. Niityt ovat syntyneet luonnostaan tai ihmisen toiminnan myötä.

Maisemapellot

Kukkapellot eli maisemapellot edistävät maiseman monimuotoisuutta ja tarjoavat suojaa ja ravintoa pölyttäjille, sekä iloa ihmisille. Maisemapeltoon voi kylvää mm. auringonkukkaa, hunajakukkaa, kehäkukkaa, ruiskaunokkia, kruunusuvikakkaraa, kesämalvikkia, pellavaa, maloppia, iltahelokkia ja monia muita.

Kylätaide

Yhteisöllisen taideteoksen tekeminen kokoaa kylän luovaan prosessiin. Teos voi syntyä kierrätysjätteestä tai luonnonmateriaaleista. Kylätaide kertoo kylän historiaa, kuvaa nykypäivän elämää, muistuttaa hauskasta kylän yhteisestä tapahtumasta tai saa muuten vaan aiheensa kyläläisten yhteisistä ideoista.

Ota yhteyttä

Tilaa Maaseudun 
Sivistysliiton uutiskirje

Yksitoista kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje