Ympäristöyrittäjyys

Maisemahoito- ja ympäristöyrittäjyys

Maiseman, vesistöjen ja kosteikkojen hoito, ympäristökohteiden kunnostaminen ja ylläpitäminen sekä kulttuuriympäristöjen kohentaminen nousevat esille niin kylillä, taajamissa kuin kaupungeissa. Ympäristön ylläpitämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Samalla ympäristön- ja maisemanhoito vaatii kuitenkin työtä ja asiantuntijuutta.

Ympäristöyrittäjä on erilaisia ympäristön- ja maisemanhoitoon liittyvien palveluiden tarjoaja. Yrittäjien tuottamia palveluja ovat esimerkiksi niittotyöt, maisemakasvien viljely, vesistöjen kunnostustyöt, rantojen niittotyöt, laidunaitojen rakentaminen, vieraskasvitorjunta, pihapuiden poistot, maisemalaidunnus.

Mitä muuta ympäristöyrittäjyys voisi sisältää? Voisiko tarjolla olevat palvelut sisältää järviruokorakentamista, pistoaitaelementtejä ja pienpuusta rakentamista, käsityömateriaalien keräystä (mm. tuohi, paju), vieraskasvientorjuntaa? Ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyydeksi voidaan katsoa kuuluvan myös perinnerakentamisen palvelut. Haluamme nostaa esiin ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja tehdä tunnetuksi toimintaa. Herättää uusia ajatuksia ja ideoita sekä tuoda esiin perinteisiä työmuotoja.

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Vuosien 2019–2022 aikana toteutimme yhteistyössä Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Itä-Suomen kanssa yhteishankkeen maisemanhoidon- ja ympäristöyrittäjyyden kehittämiseen Pohjois-Karjalassa. Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hankkeessa kehitimme uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisäsimme palveluntarjontaa sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta. Taustalla oli myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitettiin ympäristökohteita ja suunniteltiin niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Yrittäjille tarjottiin koulutusta mm. ympäristönhoitoon ja tukea yritystoimintaan. Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki.

Tutustu toimiin

Vieraskasvitorjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai…
biohiili

Biohiiletys

Biohiiletys Pihapiirin risujen ja muiden kuivien kasvijätteiden yksi hyödyntämismuoto on valmistaa niistä maanparannusaineena käytettävää biohiiltä.…

Pienrakentaminen

Materiaalia ja esittelyä erilaiseen pienrakentamiseen.

Luonnonraaka-aineet

Luonnonraaka-aineet Ympäristö tarjoaa monenlaista materiaalia ja raaka-ainetta, jotka joko suoraan tai työstämällä soveltuvat niin askarteluun,…

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje