Ympäristöyrittäjyys

Maisemahoito- ja ympäristöyrittäjyys

Ympäristöyrittäjä on erilaisia ympäristön- ja maisemanhoitoon liittyvien palveluiden tarjoaja. Yrittäjien tuottamia palveluja ovat esimerkiksi niittotyöt, maisemakasvien viljely, vesistöjen kunnostustyöt, rantojen niittotyöt, laidunaitojen rakentaminen, vieraskasvitorjunta, pihapuiden poistot, maisemalaidunnus.

Mitä muuta ympäristöyrittäjyys voisi sisältää? Voisiko tarjolla olevat palvelut sisältää järviruokorakentamista, pistoaitaelementtejä ja pienpuusta rakentamista, käsityömateriaalien keräystä (mm. tuohi, paju), vieraskasvientorjuntaa? Ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyydeksi voidaan katsoa kuuluvan myös perinnerakentamisen palvelut. Haluamme nostaa esiin ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja tehdä tunnetuksi toimintaa. Herättää uusia ajatuksia ja ideoita sekä tuoda esiin perinteisiä työmuotoja.

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä-hanke on Maaseudun Sivistysliiton ja Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Itä-Suomen yhteishanke maisemanhoidon- ja ympäristöyrittäjyyden kehittämiseen Pohjois-Karjalassa.

Kehitämme uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja pyrimme lisäämään palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta. Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Yrittäjille tarjotaan koulutusta mm. ympäristönhoitoon ja tarjotaan tukea yritystoimintaan.

Ympäristöyrittäjyyttä halutaan nostaa esiin mm. Pohjois-Karjalan alueella. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki.

Tutustu toimiin

Vieraskasvitorjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai…
biohiili

Biohiiletys

Biohiiletys Pihapiirin risujen ja muiden kuivien kasvijätteiden yksi hyödyntämismuoto on valmistaa niistä maanparannusaineena käytettävää biohiiltä.…

Pienrakentaminen

Materiaalia ja esittelyä erilaiseen pienrakentamiseen.

Luonnonraaka-aineet

Luonnonraaka-aineet Ympäristö tarjoaa monenlaista materiaalia ja raaka-ainetta, jotka joko suoraan tai työstämällä soveltuvat niin askarteluun,…

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje