Elinvoimaa ympäristöstä

Miehet rakentamassa kiviaitaa

Maisemien, vesistöjen ja kosteikkojen hoito, ympäristökohteiden kunnostaminen ja ylläpitäminen sekä kulttuuriympäristöjen kohentaminen nousevat esille niin kylillä, taajamissa kuin kaupungeissa. Ympäristön ylläpitämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Ympäristön- ja maisemanhoitotoimet vaativat tekijöitä ja asiantuntijuutta. Samalla tämä tarjoaa elinvoimaa kylille ja alueille.

Haluamme nostaa esiin ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja tehdä toimintaa tunnetuksi. Herättää uusia ajatuksia ja ideoita sekä tuoda esiin perinteisiä työmuotoja.

Ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat ajankohtaisia yrittäjän toimialasta riippumatta. Monet yrittäjät ja toimijat näkevät nämä teemat tärkeinä. Kestävän kehityksen periaatteet myös tukevat niin yrittämisen kannattavuutta kuin ovat osa yritysten brändiä.  Vastuullisuuskysymykset eivät ole enää pelkkä sivujuonne yritysten toiminnassa. Muuttuvassa toimintaympäristössä edelläkävijät selviävät parhaiten. Kannustamme ja aktivoimme yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen oman toimintansa ohessa sekä osana omaa liiketoimintaa.

Tutustu tarkemmin toimintaamme