Ympäristöyrittäjyys

Maisemahoito- ja ympäristöyrittäjyys

Ympäristöyrittäjä on erilaisia ympäristön- ja maisemanhoitoon liittyvien palveluiden tarjoaja. Yrittäjien tuottamia palveluja ovat esimerkiksi niittotyöt, maisemakasvien viljely, vesistöjen kunnostustyöt, rantojen niittotyöt, laidunaitojen rakentaminen, vieraskasvitorjunta, pihapuiden poistot, maisemalaidunnus.

Mitä muuta ympäristöyrittäjyys voisi sisältää? Voisiko tarjolla olevat palvelut sisältää järviruokorakentamista, pistoaitaelementtejä ja pienpuusta rakentamista, käsityömateriaalien keräystä (mm. tuohi, paju), vieraskasvientorjuntaa? Ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyydeksi voidaan katsoa kuuluvan myös perinnerakentamisen palvelut. Haluamme nostaa esiin ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja tehdä tunnetuksi toimintaa. Herättää uusia ajatuksia ja ideoita sekä tuoda esiin perinteisiä työmuotoja.

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä-hanke on Maaseudun Sivistysliiton ja Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Itä-Suomen yhteishanke maisemanhoidon- ja ympäristöyrittäjyyden kehittämiseen Pohjois-Karjalassa.

Kehitämme uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja pyrimme lisäämään palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta. Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Yrittäjille tarjotaan koulutusta mm. ympäristönhoitoon ja tarjotaan tukea yritystoimintaan.

Ympäristöyrittäjyyttä haluataan nostaa esiin mm. Pohjois-Karjalan alueella. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Joensuun seudun maaseutupalvelut, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki.

pärekatto

Päreestä katoksi

Pärekattotalkoissa päästiin tutustumaan päreen saloihin.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tanja Airaksinen

Projektikoordinaattori

+358 45 120 4259 tanja.airaksinen@msl.fi

Timo Reko

Kehittämispäällikkö, ympäristö

+358 50 322 6798 timo.reko@msl.fi Lue lisää henkilöstä

Heli Kallio-Kauppinen

Projektikoordinaattori

+358 41 313 9157 heli.kallio-kauppinen@msl.fi

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje