Elinvoimaa ympäristöstä – näkymiä ympäristöyrittäjyyteen

Ympäristö, Uutinen

Tarve erilaisiin ympäristön- ja maisemanhoitotoimiin lisääntyy koko ajan. Nämä toimet vaativat työtä ja asiantuntijuutta. Näin esimerkiksi niittotyöt, maisemakasvien viljely, vesistöjen kunnostukset, laidunaitojen rakentaminen, vieraskasvitorjunta tai maisemalaidunnus tarjoavat maaseudun osaajille ja yrittäjille elinkeinoa.

Maaseudun Sivistysliiton ja Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä- Suomen yhteishanke, Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä, on pureutunut näihin teemoihin. Menneiden hankevuosien aikana ympäristönhoitoon liittyvää yrittäjyyttä ja palvelutarjontaa on kehitetty Pohjois-Karjalan alueella.

– Hankkeen aikana tehtiin kaikkiaan 34 yritysidean sparrausta yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kanssa. Näillä käynneillä omaa yritys- tai palveluideaa sai käydä läpi yritysasiantuntijamme johdolla. Kartoitusten pohjalta syntyi 6 uutta yritystoimintaa, ja kaikkiaan 17 eri yrittäjää lisäsi palveluitaan. Tavoitteisiin päästiin tässä suhteessa yli odotusten, iloitsee maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Erilaisia avauksia ja malleja ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyyteen tuotiin esille niin pilottikohteiden kuin esittelytilaisuuksien kautta. Koulutuksia ja infoja eri teemoihin on pidetty eri puolilla Pohjois-Karjalaa.

– Meillä on ollut kursseja ja infoja niin vieraskasvitorjuntaan, kosteikkorakentamiseen kuin pisto- ja kiviaitojen tekoon. Mukaan on haluttu nostaa myös mm. kulttuuriympäristöjen kunnostusta ja sitä kautta perinnerakentamista. Tilaisuudet ovat kiinnostaneet sekä omaa yritysideaansa miettiviä että aiheesta muutoin kiinnostuneita, kuvailee projektikoordinaattori Tanja Airaksinen Maaseudun Sivistysliitosta.

Yhtenä tavoitteena onkin ollut lisätä tietoisuutta olemassa olevista palveluista ja yrittäjistä. Maaseutualueilla toimii lukuisia yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on osaamista luonnon- ja ympäristönhoidon saralle. Toisaalta eri yrittäjiltä löytyy myös valmista kalusta ja laitteistoa, joilla ympäristönkunnostustöitä on mahdollista tehdä. Pienellä kouluttautumisella eri ympäristötöihin yrittäjät voivat lisätä omaa palvelutarjontaa myös tulevaisuudessa.

Loppuvuoden 2022 aikana hankkeen toimista on koottu sähköinen loppujulkaisu.

Ympäristöyrittäjyyttä nostettiin esiin Pohjois-Karjalan alueella vuosien 2019–2022 välisenä aikana. Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki. Tutustu tarkemmin hankkeeseen: msl.fi/ymparistoyrittajyys/yhteinen-ymparisto