Ympäristötaide

Kuvia isosiika tapahtumasta kesällä 2013. Tapahtumapaikkana Tornio, Vojakkala,Karunki,Kukkola,Matkakoski,kainuunkylä ja Aavasaksa. Kuvaaja: Juha Åman

Haluatko liittyä mukaan kumppanuusverkostoomme ja lähteä suunnittelemaan juuri teille sopivaa taidetekoa? 

Taiteesta hyvinvointia ja elinvoimaa

Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on toiminnassamme keskeistä.

Paikkasidonnaisen taiteen esiin nostamat identiteettikysymykset ovat toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Taiteen keinoin voimme esimerkiksi pohtia sitä keitä olemme, mihin ryhmiin haluamme kuulua sekä minkälaisia merkkejä ja signaaleja haluamme luoda omaan ympäristöömme.  

Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Merkitykselliseen elämään kuuluu vahvasti myös oman kulttuuri-identiteetin tunnistaminen. 

Taidetoimintamme ulottuminen isojen kasvukeskusten ulkopuolelle tukee taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia siellä missä kulttuurikeskukset, museot ja luovien alojen työpaikat saattavat sijaita pitkänkin matkan päässä. Tavoitteenamme on lisätä eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä maaseudun ja kaupunkiväestön yhteistyötä. 

Me kaikki ohitamme päivittäin lukemattomia paikkoja, jotka ovat tavalla tai toisella vaiheessa. Ne ovat joko hylättyjä, odottamassa uutta käyttöä tai jo matkalla joksikin muuksi.

Haluatko liittyä mukaan kumppanuusverkostoomme ja lähteä suunnittelemaan juuri teille sopivaa taidetekoa?  Yhteistyössä voimme tavoittaa uusia kohderyhmiä, kehittää erilaisia osallistumisentapoja ja tuoda esille paikalliskulttuureista kumpuavia sävyjä. Taide ei tunnista rajoja – teemme yhteistyötä myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja tuotannoissa. 

Osallistavaa ympäristötaidetta ja kansalaisaktiivisuutta

Taidetoiminnassa tuotamme ympäristötaiteen keinoin monitaiteellisia ja monimediaisia tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, työpajoja sekä julkaisuja – yhdessä museoiden, kuntien, taiteilijoiden ja erilaisten paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  

Taiteilijoiden kanssa olemme toteuttaneet tuotantoja esimerkiksi hylättyihin rakennuksiin ja joutomaalle, metsään, pellolle ja torille. Olemme rakentaneet taidegallerian lumesta ja jäästä, kuljettaneet tanssijaryhmää lautalla pitkin Tornionjokea, hiljentyneet kuuntelemaan ulkosaariston asukkaitten tarinoita merestä ja järjestäneet pop-up -tanssitapahtumia kaupungin vilkkaille toreille.  

Taidefestivaali Grey Cube Korkeasaaren vanhoissa karhulinnoissa 2014-16. Ohjelmassa oli tanssia, teatteria, musiikkia ja taidetyöpajoja. Kuva Pävi Raivio
Toteutimme ääni- ja kuvainstallaation NAUTILO:n Oulun taidemuseon pihalle 2015. Kuva Kristiina Ljokkoi

Kylätaiteilija, CityTorppari ja residenssitaiteilija

Maaseudun Sivistysliitto on palkannut vuodesta 2015 eri alojen taiteilijoita yhteisötaiteilijoiksi nimellä CityTorppari tai kylätaiteilija, tai taiteilija on kutsuttu työskentelemään taiteilijaresidenssissä. COVID-19 pandemian myötä olemme kehittäneet myös digitaalisen osallistumisen työskentelytapoja, jossa taiteilija valitsee itse missä työnsä suorittaa, kunhan työskentelyprosessi on avointa ja sitä voi seurata sosiaalisen median välityksellä. Lopputulos voi olla fyysinen, immateriaalinen tai digitaalinen.

Taiteilijat Taina Kontio ja Satu Miettinen työskentelivät Meren taju -teoksessaan yhdessä paikallisten saaristolaisten kanssa heinäkuussa 2020.

CityTorpparit Itämerellä

Vuoden 2020 CityTorppareiksi valitsimme kuusi taiteilijaa. Työskentelyn lähtökohtana oli Itämeri ja siitä kolme erilaista näkökulmaa: Itämerimuistoni, Vedenalla ja Jokisuisto. Koronan myötä muutimme aikaisempia työskentelytapoja: taiteilijat saivat itse valita missä työnsä suorittaa, kunhan työskentelyprosessi oli avointa ja sitä pystyi seuraamaan sosiaalisen median välityksellä.  

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje