Jätehuoltoa kylillä

Jätteiden aluekeräyspiste ja kutsu kyläiltaan.

Harvaan asutun maaseudun jätehuollon haasteina ovat usein pitkät välimatkat sekä lajittelumahdollisuuksien puuttuminen. Kylän oman lajittelupisteen avulla jätehuollon mahdollisuuksia voidaan merkittävästi parantaa ja samalla siististä ympäristöstä saadaan oman kylän valtti ja vetovoimatekijä. Jätteiden hyötykäyttö ja jätetaide taas tarjoavat kylälle yhteistä tekemistä ja lisäävät tietoisuutta jätehuollon haasteista ja mahdollisuuksista.

Hankeaika 2018-2021, WasteLess Karelias -hanke on päättynyt

Maaseudun Sivistysliitto on mukana WasteLess Karelias–hankkeessa, jonka päämääränä on ehkäistä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yrityksiä kehittämään jätteiden kierrätystä ja maaseudun elinympäristöjä. Hanke tukee näiden tavoitteiden toteuttamista selvittämällä kylien roskaantumisen nykytilaa sekä toimijoiden ja asukkaiden asenteita, tietämystä ja halukkuutta jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa rakennetaan maaseudun kyliin jätepisteitä sekä järjestetään siivoustalkoita, jätetaiteen työpajoja ja jäteaiheinen Trash Art –festivaali.

Maaseudun Sivistyliitton roolina WasteLess Karelias -hankkeessa on etenkin jätepisteiden toteuttaminen yhdessä kohdekylien kanssa sekä jätetaiteen työpajojen järjestäminen.

Hanketta vetää Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja hankkeessa ovat mukana Maaseudun Sivistysliitto (MSL), Institute of Economics of the Karelian Research Center (IoE) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanke saa rahoitusta rajat ylittävän yhteistyön Karelia CBC -ohjelmasta, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä.

Jätetaidetta ja puutarhanhoitoa yhdistävä syötävä teos Nurmeksessa kesällä 2020.
Jätetaiteen työpajassa toteutettu romukuusi Metka-talon pihalla Lieksassa.
Timanttikylien jätepiste Juuassa.

Ota yhteyttä