Oulujärven Kestävät kylät

Oulujärven Kestävät kylät -hankkeessa toteutetaan toimintavuosien 2024-2026 aikana vähintään 15 ympäristötekoa Vaalan, Paltamon, Puolangan kuntien ja Kajaanin maaseutualueella. Kyliä ja yhteisöjä innostetaan ympäristösuunnitteluun ja käytännön ympäristötekoihin, kuten maisemanhoitoon, energiaremontteihin, yhteisöpuutarhoihin, kierrätykseen, jätetaiteeseen ja vesistökunnostuksiin.

Maaseudun ympäristö- ja ilmastohaasteisiin löytyy jo monenlaisia ratkaisuja ja välineitä, ne pitää vain saada paremmin toimijoiden tietoisuuteen ja käyttöön. Yhteisölliset, paikallisesti toteutettavat ympäristön tilaa parantavat toimet tukevat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhdessä tehty ja opittu siirtyy helpommin myös yksilöiden ja kotitalouksien omaan käyttöön ja leviää sitä myötä osaksi arkipäivän elämää ja käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan ympäristöviisaita ja kestäviä kyläyhteisöjä maaseudulle. Tavoitteena on nostaa hiiliviisaus, kestävä kehitys ja konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi.

Yhdessä toiminta-alueen kylien ja yhteisöjen kanssa toteutetaan ympäristösuunnittelua, jonka avulla luodaan katsaus ympäristötoimien jatkuvuuteen sekä käynnistetään ja toteutetaan konkreettisia ympäristötekoja hiiliviisaasti ja luonnon monimuotoisuutta parantaen. Teot toteutetaan joko hankkeen rahoituksella tai tuetaan kyliä idean valmistelussa toteutettavaan muotoon ja erillisen rahoituksen hakemisessa. Kyliä kutsutaan mukaan avoimella kutsulla, mutta kyliä kartoitetaan mukaan myös etsivällä ympäristötyöllä. Tarjolla on lisäksi ekosparrausta yhteisöjen omille hankkeille, eli avustetaan uusia hankkeita valmistelevia kyliä ja yhteisöjä parantamaan hankkeiden ympäristösisältöjä. Lisäksi hankkeessa järjestetään alueen asukkaille ja toimijoille kestävän elämäntavan teematilaisuuksia ja opintomatka. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen kylätoimijoiden ja Oulujärvi Leaderin kanssa

Hankkeelle on haettu rahoitusta Oulujärvi Leader ry:stä.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje