Koulutustiimin pehmeistä paketeista purkautuu iloa, lämpöä ja leikkiä!

Järjestökehittäminen, Koulutus, Blogi

Kirjoittaja Virpi Skippari

Olemme oppineet kuluneena vuonna, että työssä tarvitaan pelkän asiantuntijuuden lisäksi paljon rohkeaa heittäytymistä.

Vuosi 2022 on ollut ihana kohtaamisten vuosi, kun koulutuksia ja kehittämispäiviä on pystytty järjestämään taas livenä. Vaikka verkko-opiskelu ja hybridikoulutukset ovat varmasti tulleet jäädäkseen ovat kohtaamiset kursseilla, koulutuksissa ja vertaisryhmissä uskomattoman tärkeitä.

Olemme kiertäneet eri puolilla Suomea puhumassa ja fasilitoimassa. Tilaisuuksissa on käsitelty muun muassa työhyvinvointia, luottamushenkilöiden työn kehittämistä, strategiatyötä, muutoksen hallintaa, viestintää, vapaaehtoisten motivointia ja kansalaisvaikuttamista.

Työnohjauksen avulla pääsimme puolestaan koulutustiimin porukalla pureskelemaan mennyttä pitkää etätyöjaksoa ja ymmärsimme yllättäen jotain tärkeää. Löysimme ilon, lämmön ja leikin, jotka näkyvät selkeimmin silloin, kun ihmiset kohtaavat kasvotusten.

Ilo

Ilo on ihana tunne ja siihen liittyy halu jakaa tunteensa muiden kanssa. Kuvitelkaa tilanne, jossa ihmiset saapuvat koulutustilaan ja iloinen puheensorina alkaa. Tilanne on vapauttava. Hymy ja nauru tarttuvat ja viestivät ystävällisyyttä sekä halukkuutta vuorovaikutukseen. Energisoiva tilanne kasvattaa parhaimmillaan itseluottamusta ja parantaa näin myös ongelmanratkaisukykyä.

Toivottavasti pääsisimme eroon sellaisesta ajatuksesta, että ilon rohkea esiintuominen olisi ”tyhjän nauramista”. Ilonsa näyttävä ammattitaitoinen työkaveri, kouluttaja tai tapahtuman osallistuja synnyttää ilmapiirin, joka tukee kaikkien hyvinvointia ja oppimista.

Lämpö

Ilo ei synny eikä elä ilman lämpöä. Lämmön merkitystä työelämässä voikin ajatella empatian kautta. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet. Työnohjauksessa puhuimme siitä, kuinka tärkeää on, että jokainen voi olla ja työskennellä tiimissä omana itsenään ja kaikki voivat myös purkaa taakkojaan ja epävarmuuden tunteitaan. Livekoulutuksissa, joissa on aikaa ja lämpöä, on myös herkkyyttä oppia muiden tarinoista sekä kokemuksista. Osallistujat kykenevät asettamaan itsensä toisen ihmisen asemaan.

Leikki

Kyky leikkiä, irrotella ajatuksilla syntyy, kun tilaisuudessa ja kohtaamisissa on iloa ja lämpöä. Leikkimiseen tarvitaan aina mielikuvitusta, sillä olennaista on kyky luoda uudenlaisia tilanteita, jotka eivät ole edes totta. Tätä kykyä tarvitaan myös monissa työtehtävissä, vaikkapa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia eli skenaarioita luotaessa. Esimerkiksi luovat koulutusmenetelmät auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja synnyttämään uutta ajattelua. Pelkkä vakavan asiantuntijan viitta kannattaa heittää välillä nurkkaan. Mielikuvitus on ihmisten luovuuden lähde. Homo Ludens, leikkivä ihminen muokkaa maailmaa.

Lämmin kiitos kohtaamisista yhteistyökumppaneille ja jäsenjärjestöille.

Iloista joulun odotusta ja leikkisää uutta vuotta 2023
Virpi, Leena, Sofia, Jussi, Hanne, Pia

Kirjoittaja