Työnohjaus

Koulutus ja kehittäminen, dialogi, Järjestökehittäminen, Työpaja, Järjestötoimijoille
Kaksi ihmistä pöydän ääressä, toinen kirjoittaa vihkoon.

Ohjausta yhteisöille ja yksilöille

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus on prosessi, joka rakentuu noin 2–4 viikon välein toteutuvista ohjaustapaamisista. Työnohjauksen tavoitteet etsitään yhdessä.

Työnohjauksen tuloksena organisaation yhteiset tavoitteet selkiytyvät. Ohjattavien tehtävät ja roolit jäsentyvät ja työskentely sujuu paremmin.Työnohjaus tukee myös muutoskykyä ja oppimista.

Kaikki ohjauksissa käyty keskustelu on luottamuksellista.

Kenelle?

Ryhmätyönohjaus sopii esimerkiksi tiimeille ja pienille työyhteisöille. Tarjolla myös yksilötyönohjausta. Työnohjaus sopii myös vapaaehtoisten työn tukemiseksi. Hyvä ryhmäkoko on noin 3–5 henkilöä.

Tapaamiskertojen määrä ja aika/tapaaminen

Ryhmätyönohjaus: 5–10 ohjaustapaamista sopimuksen mukaan 90 min/ohjauskerta
Yksilötyönohjaus: 5–10 ohjaustapaamista sopimuksen mukaan 45 min/ohjauskerta

Ota yhteyttä

Koulutetut työnohjaajat