Suvi Kaljunen

Koulutussuunnittelija

Kuka olen?

Olen kulttuureista, kielistä ja ruuasta kiinnostunut, matkustamisesta nauttiva humanisti, jossa asuu myös pieni byrokraatti :). Monipaikkaisuuteni toteutuu tällä hetkellä pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Karjalan välillä, joista viime mainitussa vietän vapaa-aikaa loppumattomien kunnostustöiden parissa isoisäni yli satavuotiaassa lapsuudenkodissa silloin, kun en ole tutkailemassa maailman (muita) ihmeitä.

Mitä osaan?

Monikulttuurisuus on ollut työurani keskiössä 1990-luvun lopulta lähtien, ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus sekä kansainvälinen toiminta ovat vahvuuksiani. Kymmenen vuotta Maaseudun Sivistysliitossa ovat laajentaneet osaamistani monenlaisten järjestötoiminnan ja yhteisökehittämisen tehtävien kentille, ja perehdyn parhaillaan verkkokoulutusten rakentamiseen erityisesti Moodle-alustalle. Koordinoin, organisoin ja suunnittelen monenlaista aina matkoista erilaisiin projekteihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö, kirjoittaminen, kansanperinne ja paikalliskulttuuri ovat lähellä sydäntäni, ja olen kiinnostunut niiden sekä Green Care- toiminnan yhdistelmistä erityisesti maaseutumatkailun kehittämisessä.

Aikaisemmat työtehtäväni

Olen työskennellyt maahanmuuttajiin ja kotoutumisen tukemiseen liittyvissä projekteissa 1990-luvun lopulta lähtien kunnan, työvoimahallinnon, kolmannen sektorin ja vastaanottotyön kentillä. Projektien lisäksi työskentelin vastaanottokeskuksessa alaikäisten, yksin tulleiden nuorten tukiasunnon ohjaajana.

Koulutukseni

Olen FM Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksesta. Aloitin opintoni perinteentutkimuksen parissa silloisessa Joensuun yliopistossa, josta siirryin Turun yliopistoon opiskelemaan kansatiedettä, folkloristiikkaa sekä Viron kieltä ja kulttuuria. Yliopisto-opintojen jälkeen olen opiskellut viestintää, tehnyt työn ohella Matkailualan perustutkinnon (matkailupalveluiden tuottaja, 120 ov, Haaga-Perho) sekä Green Care korkeakoulutuksen opintokokonaisuuden (40 op, Lapin AMK), ja valmistuin syyskuussa 2021 työnohjaajaksi Dialogicin ja SnellmanEdun toteuttamasta voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta.

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Yhdistysten toteuttamien lukutaitokoulutuksen toimintapäivien koordinoiminen on keskeinen osa työkenttääni. Lisäksi teen monenlaista koulutukseen liittyvää toimintaa jäsenjärjestöjemme kanssa, toimitan MSL UUTISKIRJEttä sekä koordinoin Erasmus+ -hankkeitamme. Osallistun myös opintokeskusten väliseen yhteistyöhön mm. KOTO-työryhmätyöskentelyn merkeissä.