Suvi Kaljunen

Koulutussuunnittelija

Kuka olen?

Olen kulttuureista, kielistä ja ruuasta kiinnostunut, matkustamisesta nauttiva kulttuurientutkija, jossa asuu myös pieni byrokraatti :). Monipaikkaisuuteni toteutuu tällä hetkellä pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Karjalan välillä, jossa harrastan yli satavuotiaan rakennuksen kunnostusta perinnerakentamisen hengessä mahdollisuuksien mukaan.

Mitä osaan?

Monikulttuurisuus on ollut työurani keskiössä 1990-luvun lopulta lähtien, ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus sekä kansainvälinen toiminta ovat vahvuuksiani. Yli kymmenen vuotta Maaseudun Sivistysliitossa ovat laajentaneet osaamistani monenlaisten järjestötoiminnan ja yhteisökehittämisen tehtävien sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kentille. Koordinoin, organisoin ja suunnittelen monenlaista aina matkoista erilaisiin projekteihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö, kirjoittaminen, kansanperinne ja paikalliskulttuuri ovat myös lähellä sydäntäni, ja olen kiinnostunut niiden sekä Green Care- toiminnan yhdistelmistä erityisesti maaseutumatkailun kehittämisessä. Työhyvinvointi erityisesti yhdistystoiminnassa on kasvavan kiinnostukseni kohteena, toimin myös MSL:n työsuojeluvaltuutettuna.

Aikaisemmat työtehtäväni

Olen työskennellyt maahanmuuttajiin ja kotoutumisen tukemiseen liittyvissä projekteissa 1990-luvun lopulta lähtien kunnan, työvoimahallinnon, kolmannen sektorin ja vastaanottotyön kentillä. Projektien lisäksi työskentelin vastaanottokeskuksessa alaikäisten, yksin tulleiden nuorten tukiasunnon ohjaajana.

Koulutukseni

Olen FM Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselta, pääaineena opiskelin kansatiedettä. Aloitin opintoni perinteentutkimuksen parissa silloisessa Joensuun yliopistossa, josta siirryin Turun yliopistoon opiskelemaan kansatiedettä, folkloristiikkaa sekä Viron kieltä ja kulttuuria. Yliopisto-opintojen jälkeen olen opiskellut viestintää, tehnyt työn ohella Matkailualan perustutkinnon (matkailupalveluiden tuottaja, 120 ov, Haaga-Perho) sekä Green Care -korkeakoulutuksen opintokokonaisuuden (40 op, Lapin AMK), ja valmistuin syyskuussa 2021 työnohjaajaksi Dialogicin ja SnellmanEdun toteuttamasta voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta. Vapaa-ajallani opiskelen kieliä sekä planetaarista hyvinvointia Jyväskylän yliopiston avoimilla verkkokursseilla.

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Yhdistysten toteuttamien lukutaitokoulutuksen toimintapäivien koordinoiminen sekä monenlaisten järjestötoimintaan liittyvien koulutusten suunnittelu, toteuttaminen ja koulutusmateriaalien tuottaminen on keskeinen osa työkenttääni. Suunnittelen myös kansalaistoiminnan tiimin kehittämishankkeita sekä Erasmus+ -hankkeita yhdessä tiimiemme kanssa. Osallistun myös opintokeskusten väliseen yhteistyöhön mm. kotoutumisen ja osaamisen tunnistamisen työryhmätyöskentelyn merkeissä.