Inspiraatiota ja uusia ideoita järjestötoimintaan – MSL:n koulutustiimi kumppanina

Koulutus, Blogi
Erätauko, järjestökehittäminen, jäsenjärjestöt, palvelut
Kirjoittajat: Pia Mustonen, Suvi Kaljunen, Leena Markiet ja Sofia Heininen

Miten suunnitellaan tehokas koulutus, jossa voi kokea oppimisen riemua? Kuinka kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti? Entä miten keskustella mielipiteitä jakavista aiheista rakentavasti niin että kaikki tulevat kuulluksi? Vireä yhdistystoiminta vaatii jatkuvaa kehittämistyötä, jossa MSL:n koulutustiimi on innolla mukana! Kehitämme jäsenjärjestöjemme toimintaa, koulutamme sekä tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista tukea. Alla muutamia esimerkkejä koulutuksista ja kehittämisprojekteista, joita olemme jo kevään aikana toteuttaneet.

Ideasta palveluksi

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmis- ja asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa palvelun käyttäjä, esimerkiksi järjestön jäsen, osallistetaan aktiivisesti mukaan prosessiin. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle laaja-alaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja. 

Palvelumuotoiluun pohjautui myös MSL:n järjestämä Ideasta palveluksi -lyhytkurssi. Kurssilla osallistujat lähtivät edistämään oman yritysidean kehittelyä ja jatkojalostusta eteenpäin idean pohjalta. Kurssin aikana osallistujat saivat välitehtäviä, joissa perehtyivät mm. omiin asiakasryhmiinsä haastattelun keinoin sekä pohtivat ratkaisuja asiakkaidensa haasteisiin sekä tarpeisiin. Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää järjestön kehittämisessä? Tutustu lisää MSL verkko-opistossa.

Aitoja kohtaamisia ja tulevaisuuden unelmia Erätauko-keskusteluissa

Erätauko on dialogisen keskustelun menetelmä, jonka avulla voidaan tuoda erilaiset ihmiset yhteen keskustelemaan heille tärkeistä asioista tasavertaisesti. Järjestötoiminnassa Erätauko-keskustelua ja työkaluja voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmissä – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda ihmisiä yhteen tärkeän asian äärelle.  Erätauko-työkaluihin voit tutustua Erätauko-säätiön verkkosivuilla.

Kevään aikana MSL:n koulutustiimi on ollut mukana järjestämässä jo useampaa Erätauko-koulutusta ja -keskusteluja. Olemme keskustelleet muun muassa eläkeläisen unelmista, yhdistyksen merkityksestä omalla paikkakunnalla sekä miltä tuntuu olla ruoantuottajana tänä päivänä. Vaikka keskustelun aiheet ovat vaihdelleet, kaikkia keskusteluja on yhdistänyt osallistujien aito ilo päästä kohtaamaan muita ja keskustelemaan heille tärkeästä aiheesta. Aidolle dialogille näyttäisikin olevan suuri tarve juuri nyt, kun monen yhdistyksen toiminta on koronan vuoksi ollut tauolla ja kohtaamiset rajoittuneet verkkoon.

Mistä teidän yhdistyksessänne olisi tärkeä keskustella juuri nyt? MSL kouluttaa ja fasilitoi Erätauko-keskusteluja. Tutustu koulutuspalveluihimme!

Viestinnän kehittämistä ruohonjuuritasolta

Viestintä on tärkeä osa järjestöjen ja yhdistysten toimintaa ja kuuluukin yleensä monen järjestötoimijan ja luottamustoimessa olevan tehtäviin. Viestintä voidaan kuitenkin kokea vaikeaksi, ja sille ei välttämättä tunnu olevan aikaa omassa työssä tai luottamustehtävässä. Järjestimme näihin haasteisiin pureutuvan Jokatyypin viestintätaidot -koulutuksen, jossa perehdyttiin järjestö- ja yhdistysviestintään ruohonjuuritasolta käsin. Koulutuksessa tutustuimme viestintäkanaviin ja viestinnän keinoihin niin perinteisemmän median kuin somekanavien näkökulmasta ja harjoittelimme viestintää omassa yhdistyksessä tai järjestössä. Jos järjestöviestintä tai yhdistyksenne viestinnän kehittäminen kiinnostavat, kurkkaa MSL verkko-opiston lyhyt johdanto aiheeseen.

Haluaako yhdistyksenne olla mukana avaamassa ovia arkeen?

MSL koordinoi lukutaitokoulutuksen toimintapäiviä, joissa yhdistykset järjestävät lukutaitokoulutuksessa oleville maahanmuuttajataustaisille oppilaille monenlaista tekemistä ja lähiympäristöön tutustumista yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa. Yhteisen tekemisen parissa voi myös harjoitella suomen kieltä käytännön tilanteissa. Jäsenjärjestöistä lukutaitokoulutuksen toimintapäiviä järjestävät tänä keväänä Joensuun kulttuuriyhdistys, Rikkaveen kyläyhdistys Outokummussa sekä Vesaisten Keski-Suomen piiri. MSL myöntää toimintaan taloudellista tukea, auttaa tarvittaessa toiminnan suunnittelussa ja perehdyttää kulttuurienväliseen toimintaan.

Jos lukutaitokoulutus tai muu kulttuurienvälinen toiminta kiinnostaa, MSL tarjoaa toimintaan ideoita, työkaluja ja koulutusta. Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Suvi Kaljuseen (suvi.kaljunen@msl.fi) ja kysy lisää!

Lisää inspiraatiota ja valmiita koulutusmalleja löydät MSL verkko-opistosta!

Pia Mustonen, Sofia Heininen, Suvi Kaljunen, Leena Markiet

Kirjoittaja

Kirjoittaja