Meitä kaikkia tarvitaan – Kohti vastaanottavaa ja saavutettavaa järjestötoimintaa

Kansalaistoiminta, Maaseudun Sivistysliitto, Blogi
saavutettavuus, sosiaalinen kestävyys, vastaanottavuus, yhdistys

Miten saamme pidettyä kaikki mukana ja miten innostamme uusia ihmisiä mukaan toimintaan?  

Järjestöissä eletään monenlaisten muutosten aikaa. Perinteinen yhdistystoiminta on saanut rinnalleen muita yhteisöllisyyden muotoja neljännen sektorin kaupunkilaisaktivismin ja pop up-tyyppisen toiminnan myötä.  Toiminta on myös siirtynyt yhä vahvemmin verkkoon erilaisille digitaalisille ja sosiaalisen median alustoille. Samaan aikaan järjestöjen rahoitus on tiukentunut, mutta odotukset toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta ovat kasvaneet niin rahoittajien, kuin osallistujien puolelta. 

Kaikkien näiden muutosten keskellä järjestöissä joudutaan pysähtymään yhä enemmän seuraavien kysymysten äärelle: Miten saamme pidettyä kaikki mukana ja miten innostamme uusia ihmisiä mukaan toimintaan?  

Tulevaisuuden kansalaistoiminnan kannalta vastaanottavuus ja saavutettavuus järjestöissä on elintärkeää. Vastaanottavuuteen liittyvät käsitteet yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus. Käytännössä nämä linkittyvät esimerkiksi siihen, miten otamme vastaan uusia ja eri taustoista tulevia ihmisiä, onko meillä erilaisia ja eri elämäntilanteisiin soveltuvia tapoja olla mukana ja miten puutumme tarvittaessa epäasialliseen käytökseen. 

​Saavutettavuus on puolestaan erityisesti digimaailman esteettömyyttä eli sitä, että mahdollisimman moni voisi käyttää digipalveluja mahdollisimman helposti.  

Digipalvelulaki myös velvoittaa suurinta osaa julkisten palveluiden tuottajista (esim. ministeriöt, virastot, oppilaitokset) noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia kaikissa verkkosisällöissä. Tämä vaatimus koskee myös osaa järjestöistä. Tietoa lain vaatimuksista ja saavutettavuudesta löytyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämältä saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta


Tekoja ja toimintatapojen uudistamista 


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat merkittävä osa nykypäivän organisaatioiden vastuullisuusajattelua ja ne läpileikkaavat järjestötoimintaa strategiatasolta käytännön toimintatapoihin. On hyvä tehdä näkyväksi yhteisesti sovitut tavat joilla voi rakentaa luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä ja myös sen, miten epäasialliseen käytökseen voi puuttua.  

Päälle liimattuna tai juhlatilaisuuksiin säästettynä yhdenvertaisuuspuhe ei kuitenkaan muutu teoiksi ja toiminnaksi, johon kaikki ovat tervetulleita. Tarvitaan hallintosääntöihin, strategioihin ja kehittämisohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Käytännön esimerkki hallintosäännöstä aina paikallistason toimintatapoihin ulottuvaan uudistustyöhön löytyy mm.  MTK:sta. Lue lisää MTK:n toimenpiteistä täältä: Linkki blogiin. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja on tärkeää, että yhdistykset pysyvät mukana näissä muutoksissa. 

 

Päälle liimattuna tai juhlatilaisuuksiin säästettynä yhdenvertaisuuspuhe ei kuitenkaan muutu teoiksi ja toiminnaksi, johon kaikki ovat tervetulleita.


Koulutusta ja tietoa tarvitaan läpi järjestön 

Yhdenvertaisuutta lisäävien strategioiden ja kehittämistoimenpiteiden jalkauttaminen läpi järjestön vaatii vuoropuhelua ja koulutusta. Kun toimintatavat on yhteisesti sovitut ja selkeät kaikille, voi jokainen tuntea itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi, yhdistys voi kukoistaa ja vaikuttaa positiivisesti koko yhteisöön.   

Maaseudun Sivistysliitto on valinnut vastaanottavuuden ja saavutettavuuden vuoden 2024 teemoikseen. Teemavuosi on meille hyvä tilaisuus kehittää koulutuspalveluita saavutettavuuden ja vastaanottavuuden näkökulmasta. Maaseudun Sivistysliitossa on myös päätetty yhdessä päivittää henkilöstöstrategiaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja lisätä henkilöstön koulutusta niin turvallisemmasta tilasta, häirintäyhdyshenkilöstä kuin verkkosivujen saavutettavuudestakin.  Asioita voi ottaa haltuun pala kerrallaan. Maailma ei tule hetkessä valmiiksi, mutta jo ensimmäisen askeleen ottamisen jälkeen matka vastaanottavampaa ja saavutettavampaa järjestötoimintaa on otettu. Meitä kaikkia tarvitaan! 

Kirjoittaja

Kirjoittaja

Kaisa Kervinen

Koulutussuunnittelija, kansalaistoiminnan asiantuntija

kaisa.kervinen@msl.fi Lue lisää henkilöstä