Taitava yhdistystoimija -koulutuksesta uusia näkökulmia yhdistystoimintaan

Järjestökehittäminen, Koulutus, Blogi
koulutus
Neljä ihmistä kävelee ulkona, yhdellä on käsissään kartta.

Mitä taitoja yhdistystoimija tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa?

Maailman muuttuessa (ja teknologian kehittyessä vauhdilla) myös yhdistystoiminnassa tarvitaan uusia, ketteriä toiminta- ja mukana olemisen tapoja innostamaan ihmisiä osallistumaan. Tähän tarpeeseen kehitämme Maaseudun Sivistysliitossa uutta Taitava yhdistystoimija -koulutusta. Koulutus on suunnattu paikallisyhdistyksien hallitusten jäsenille, vapaaehtoisille sekä kaikille yhdistystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Taitava yhdistystoimija -koulutusta pilotoitiin keväällä 2023, jolloin toteutimme koulutuksen sekä lähi- että etätoteutuksena. Pilotoinnista saimme hyviä kehittämisehdotuksia, ja tarjoamme koulutusta yhdistyksille ensi syksystä alkaen. Koulutuksen teemoina ovat muun muassa yhdistysten toimiva työnjako, sujuva hallitustyöskentely ja vapaaehtoisten johtaminen. Pilottikoulutuksissa käsiteltiin myös vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä, luottamushenkilöiden jaksamista, ihmisten sitouttamista mukaan sekä miten madaltaa kynnystä vapaaehtoistehtäviin hakeutumisessa.

(Koulutus) Oli hyvä, ja aiheet olivat tarpeellisia. Huomasin monessa kohtaa havahtuvani Totta!-ajatukseen ja kirjoittelin paljon muistiin asioita, joita täytyy käytännössä tehdä tai muistaa huomioida.” (Osallistujan palaute pilotista)

Kiitoksen kanssa ei kannata kitsastella

Koulutuksessa oli osallistujia erilaisista yhdistyksistä ympäri Suomea, ja niissä käytiin antoisia keskusteluja muun muassa uusien jäsenten hankkimisesta ja selkeästä työnjaosta vapaaehtoisten kesken. Osallistujat painottivat kiitoksen ja palautteen antamista heille, jotka käyttävät aikaansa yhdistyksen hyväksi. Puheenjohtajan rooli koettiin tässä erityisen tärkeäksi. Yhdistyksessä voitaisiin vaikka järjestää kerran vuodessa tilaisuus, jossa kiitetään ja juhlistetaan kaikkia luottamushenkilöitä ja talkoolaisia.

Toinen esille nostettu asia oli vapaamuotoisten tapahtumien järjestäminen ja niissä ideoiden kerääminen. Matalan kynnyksen tilaisuuksissa, esimerkiksi kahvittelun äärellä tai luontokukkaretkellä voisi saada arvokasta palautetta ja toiveita myös heiltä, jotka eivät vielä ole yhdistyksen jäseniä tai osallistu sen toimintaan. Ehkä joku toiveen esittänyt voisikin jatkossa uskaltautua muihinkin yhdistyksen tilaisuuksiin tai innostua osallistumaan vapaaehtoistehtäviin?

Uudet oivallukset syntyvät yhteisessä keskustelussa

Palautteissa koulutusta kehuttiin tarpeelliseksi, sillä vaikka olisi toiminut jo pitkään yhdistyksessä, on aina hedelmällistä saada uusia näkökulmia ja toimintavinkkejä muilta. Palautteessa korostuikin yhteisen keskustelun merkitys huolimatta siitä, oliko kyseessä lähi- vai etäkoulutus; vapaamuotoiselle keskustelulle, tutustumiselle ja ideoinnille on hyvä varata riittävästi aikaa. Sama pätee toisaalta myös yleisesti yhdistystoimintaan, sillä juuri näissä yhteisissä kohtaamisissa syntyvät parhaat oivallukset ja kehittämisideat!

Tutustu koulutukseen ja sen sisältöihin tarkemmin palvelukatalogistamme!

p.s. Koulutuksen kehittämistyö jatkuu koko vuoden 2023, ja nyt odotammekin kehittämisideoita paikallisyhdistysten toimijoilta! Vastaa kyselyyn ja kerro mitä sisältöjä toivoisit koulutukseen? Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme tunnin koulutuksen voittajan valitsemasta Taitavan yhdistystoimijan teemasta. Vastaa kyselyyn 30.7. mennessä.

Kirjoittaja

Kirjoittaja