Säästä itseäsi ja voimiasi ajankäytön hallintaa kehittämällä

Kansalaistoiminta, Työhyvinvointi, Blogi
ajankäytön hallinta
nainen löhöilee ruohikolla kuulokkeet korvillaan
Tauottaminen on tärkeää, ja ajoittainen joutilaisuus tukee palautumista sekä luovuutta.
Kirjoittaja: Suvi Kaljunen

Ajankäytön hallinta on omasta hyvinvoinnista huolehtimista, ja taito, jota voi opetella. Tapa ja kyky hallita ajankäyttöä ovat kuitenkin yksilöllisiä. Aikaa on (ainakin meille lineaarisen aikakäsityksen omaaville) tietty määrä, ja tekemistä vaihtelevasti. Olennaista on, että saa tehtyä tavoittelemiaan asioita ja että aikaa jää myös joutilaisuudelle, joka tutkimusten mukaan tukee luovuutta, älykkyyttä ja innovatiivisuutta.

Ajankäytön hallintaan liittyy nykypäivän työelämässä monenlaisia haasteita. Työn aikatauluttaminen on siirtynyt varsinkin asiantuntijatyössä esihenkilöiltä työntekijöille. Aikataulutus on usein sidoksissa monenlaisiin työn tekemisen verkostoihin, ja työnteon rajattomuus tai etätyö voi hämärtää palautumiselle olennaista työn ja vapaa-ajan erottamista. Oman ajankäytön hallinta ja tehtävien priorisointi onkin noussut yhdeksi keskeisistä työtehtävistä.  Verkostojen lisäksi myös työpaikan käytänteet vaikuttavat paljon työntekijän ajankäytön hallinnan mahdollisuuksiin. Työpaikoilla tai tiimeissä on hyvä pohtia yhteisiä, toimivia työtapoja ja niiden kehittämistä helpottamaan ajankäytön hallintaa.

kannettava tietokone, jonka näyttö on täynnä erivärisiä post-it -lappuja

Kuormitus kuluttaa keskittymistä

Tietotulva, alituiset muutokset, toistuvat keskeytykset ja jatkuva uuden oppiminen rasittavat aivojamme sekä työelämässä että vapaa-ajalla. HS:n artikkelin mukaan keskittymiskykymme digitaalisia laitteita käyttäessämme on puolittunut 20 vuodessa. Monelle varsinkin tietotyöläiselle tuttu multitaskaus on erityisen kuormittavaa paitsi aivoille, myös työsuoritukselle, sillä tietoinen tarkkaavaisuutemme voi kohdistua vain yhteen asiaan kerrallaan. Jokaisen keskeytyksen jälkeen aivot joutuvat ponnistelemaan palatakseen kesken jääneeseen tehtävään, ja jatkuva poukkoilu voi saada aivot omaksumaan tällaisen toimintatavan ja johtaa keskittymiskykyvajeeseen. Jatkuva aiheesta toiseen siirtyminen voi myös tuottaa kiireen tuntua ja lisätä stressiä.

Jos ihminen tuntee jatkuvasti olevansa stressaantunut, kiireinen, ylityöllistetty ja aikataulusta jäljessä, ajankäytön tarkastelusta voi olla apua. Tarkastelun lähtökohtana on tunnustaa se tosiasia, että aika ja resurssit ovat rajallisia. Sen jälkeen voi alkaa pohtia valintoja, mitä ainakin pitäisi tai voisi tehdä. Kyse ei ole pelkästään ajasta ja sen hallinnasta, vaan myös itsensä johtamisesta ja oman toimintansa suunnittelusta; itsensä johtaminen luo suunnan ja tarkoituksen, kun taas ajankäytön hallinta tarjoaa välineet ja tekniikat tämän suunnan toteuttamiseen käytännössä.

Tekniikoita tilanteen taltuttamiseksi

Onneksi on olemassa monenlaisia tekniikoita itsensä johtamisen ja ajanhallinnan tueksi sekä keskittymiskyvyn parantamiseksi. Esimerkiksi keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan vaikkapa pomodoro-menetelmän avulla, suurempien työtehtävien palastelu pienempiin kokonaisuuksiin, erilaiset muistilistat ja riittävä, oikeanlainen tauottaminen tukevat ajankäytön hallintaa, auttavat omien voimien säästämisessä ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Tarjoamme työhyvinvointiin liittyviä, erilaisin menetelmin toteutettavia koulutuksia, jotka sopivat esimerkiksi koulutus- tai työhyvinvointipäivän osaksi tai vaikka koko päivän sisällöksi. Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus!

Kirjoittaja