Taiteilijahaku

Sanginkonnun taiderasteille Ouluun haetaan ympäristötaiteilijoita

Teokset tulevat osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa

Haemme taiteilijoita toteuttamaan paikkasidonnaisia ympäristötaideteoksia Oulun maaseutualueelle Sanginjoen, Sanginsuun ja Lapinkankaan kyliin. ”Sanginkontu – taiderasteja jokivarren metsissä” on uusi, muotoutumaan lähtevä kokonaisuus, joka seuraavien kahden vuoden aikana valmistuu osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa.

Teokset tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja paikan henkeä kunnioittaen. Taiteilijat saavat käyttöönsä kylien asukkailta koottuja muistoja ja tarinoita. Toiveena on, että taiteilijat löytävät teostensa lähtökohdiksi innoitusta alueen ihmisistä, luonnosta ja historiasta.

Kylien asukkaiden osallistaminen teosten toteutukseen on toivottavaa, ja talkooapua on luvassa. Teosten jälkihoito jää kylien asukkaiden vastuulle, joten hyvä yhteishenki suunnitteluvaiheesta teosten valmistumiseen on tärkeää.

Etsimme eri menetelmin työskenteleviä taiteilijoita teosten toteuttamiseen Loppulan luontokeskuksen latoihin Sanginjoen kylään sekä Oulujoen rantamaisemiin Sanginsuun kylään. Hakemukset tulee jättää viimeistään 6.6.2024. Teosten toteuttaminen alkaa aikaisintaan elokuussa 2024. Myöhemmin avaamme vielä uusia hakuja muihin sijaintipaikkoihin.

Taiteilijat voivat tehdä hakemuksia yksin tai työryhminä. Teoskorvauksena tai palkkiona maksetaan 5.000 euroa, ja teoksen materiaali- ja tekniikkakuluihin on varattu 2.000 euroa. Matka- ja majoituskuluista sovitaan erikseen, huomioiden etäisyydet ja taiteilijan kanssa sovittava läsnäolo paikkakunnalla.

Sanginkonnun taiderastien alue sijaitsee 10–15 kilometriä Oulun keskustasta itään. Teokset toteutetaan Oulun kaupungin ja Metsähallituksen maa-alueille. Teoksia tulee hankkeen aikana kaikkiaan noin 15 paikkaan.

Taiteilijahaun toimeenpanijana on Maaseudun Sivistysliitto, yhteistyökumppaninaan Sanginjoki–Lapinkangas–Sanginsuu-kyläyhdistys. Taiderastien toteutus tapahtuu vuosina 2023–2026 eri hankkeiden kautta. Rahoitusta toteutukseen ovat myöntäneet Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu2026-säätiö, Keskitien Säätiö ja Museovirasto. Tukea on haettu myös Oulun seudun Leader ry:ltä.

Sanginkonnun taiderastien alkuteos on Jokilohikäärme. Aimo Laitisen puuveistoksen maalaamiseen keväällä 2023 osallistuivat kuvataiteilija Pia Hentusen johdolla Sanginsuun kyläkoulun oppilaat. Veistos on löytänyt paikkansa koulun lähimetsästä ja tulee jatkossa myös liikkumaan Oulu2026-kulttuuripääkaupungin tapahtumissa. Kuva: Riitta Johanna Laitinen.