Ecoc Oulu 2026

Kuva: Tuukka Troberg

Oulusta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Euroopan kulttuuripääkaupungin valinta vuodelle 2026 ratkesi kesäkuussa, kun Oulu julistettiin voittajaksi kumppaninaan 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa pohjoisesta! -teema vei heidät voittoon saakka. Myös Maaseudun Sivistysliitto oli mukana yhteistyökumppanina jo hakuvaiheessa.

Vuoden 2021 aikana pääsimme jo hieman aloittamaan yhteistyötä osana Delta Life -tapahtumien sarjan suunnittelua yhdessä Oulun Kulttuuritapahtumayhdistyksen kanssa. ”Sisältöjen tekemisessä on joukkoistamisen periaate keskeistä niin että mahdollisimman moni tuntee itsensä osallisiksi. Paikalliset kalastajat, pohjoisen ihmiset, kyläläiset ja taajaman asukkaat – ihmisten kuuleminen ja mukaan saaminen on oikeastaan kaiken läpimenevä ajatus!”– näillä ajatuksilla lähdemme yhdessä liikkeelle.  

Delta Life -tapahtumien tavoitteena on koskettaa koko Perämeren valuma-aluetta, sen jokivarsien elämää ja kulttuuria, sisältäen vesireitit Kalajoelta Tornionväylään saakka, merta pitkin Tukholmaan ja maailmalle. Lähdemme liikkeelle jokivarsien historiallisesta perinnöstä ja taiteen keinoin kuljemme kohti tulevaa aikaa. Oulun suisto on alue, johon juhlavuoden päätapahtuma kulminoituu elokuussa 2026.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -valinta on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa näkyy taiteen ja kulttuurin rikkaus sekä Euroopan kulttuurien yhteiset piirteet. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätään kulttuurivaihtoa Euroopassa. Monille kaupungeille ja kunnille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

Valituksi tullut kaupunki ympäröivine kuntineen saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Nimitys lisää monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.

Ota yhteyttä