Työhyvinvoinnin tukeminen järjestötyössä

Koulutus ja kehittäminen, dialogi, Fasilitointi, Koulutus, Työpaja, Järjestötoimijoille
ryhmä ihmisiä keskustelee kävelyllä ulkona, yhdellä kartta kädessään

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä työntekijät ovat avain järjestön menestykseen. Huolellisella suunnittelulla ja osallistavalla toteutuksella voidaan luoda merkityksellisiä ja vaikuttavia työhyvinvointipäiviä, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja positiivista työilmapiiriä. 

Rakensimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa työhyvinvointia edistävän palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisia lähestymistapoja ja mahdollistaa työhyvinvointipäivän rakentamisen organisaation tarpeiden mukaan. Voitte rakentaa työyhteisöönne sopivia moduuleja valitsemalla teille kiinnostavia teemoja ja toteuttamismenetelmiä, joiden avulla teemoja käsitellään. Lähtökohtana on rakentaa ja tukea osallistujien avointa keskustelua ja dialogista otetta, mitä edistämme myös toteutuksessa.

Teemat:

TIETO
Tieto-osio jakautuu vuorovaikutuksen, itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan teemoihin, joista rakentuu toimivan ja tuottavan työympäristön perusta. Tarjoamme tiedon lisäksi konkreettisia työkaluja yksilöiden ja ryhmien toiminnan tueksi.
Vuorovaikutus ja sisäinen viestintä: Tässä moduulissa käsitellään tekniikoita, jotka parantavat ymmärrystä ja yhteistyötä työyhteisössä.
Itseohjautuvuus ja työn hallinta: Tutustumme keinoihin, joilla voit kehittää itseohjautuvuutta ja parantaa työn tehokkuutta ja tyytyväisyyttä.
Ajanhallinta ja työkalut: Opettelemme ajanhallinnan tekniikoita ja esittelemme työkaluja, jotka auttavat järjestämään työtehtäviä tehokkaammin.

TUNNE
Tunneosiossa keskitymme henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen hyvinvointiin. Tämä osio jakautuu stressinhallintaan ja voimavarojen tunnistamiseen. Se tarjoaa tietoa, tekniikoita ja harjoituksia teemojen edistämiseksi.
Stressinhallinta ja harjoitukset: käymme läpi stressinhallintamenetelmiä ja -harjoituksia, jotka auttavat säilyttämään mielenrauhan ja keskittymiskyvyn kiireisissäkin tilanteissa.
Voimavarojen tunnistaminen ja yhteisöllisyyden voima: keskitymme tunnistamaan yksilöiden ja ryhmien sisäisiä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka edistävät positiivista ja tukevaa työilmapiiriä.

Edellä mainittuja teemoja voi käsitellä erilaisin menetelmin. Mikä tai mitkä näistä sopisivat teille parhaiten?

Menetelmät:
– osallistavat luennot
– työnohjaukselliset ryhmäkeskustelut
– luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen
– taidepohjaiset ja muut luovat menetelmät

Koko päivän ohjelman voi koota useammasta eri moduulista, puolen päivän tai pienempään kokonaisuuteen voi valita yksittäisiä moduuleja.

Kenelle?

Erilaisille työyhteisöille järjestöissä

Aiheeseen liittyvät materiaalit

Ei valittuja sivuja