Työhyvinvoinnin tukeminen järjestötyössä

Koulutus ja kehittäminen, dialogi, Fasilitointi, Koulutus, Työpaja, Järjestötoimijoille
ryhmä ihmisiä keskustelee kävelyllä ulkona, yhdellä kartta kädessään

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä työntekijät ovat avain järjestön menestykseen. Huolellisella suunnittelulla ja osallistavalla toteutuksella voidaan luoda merkityksellisiä ja vaikuttavia työhyvinvointipäiviä, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja positiivista työilmapiiriä. 

Rakensimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa työhyvinvoinnin mallin, jonka moduulit tarjoavat monipuolisia lähestymistapoja ja mahdollistavat työhyvinvointipäivän rakentamisen organisaation tarpeiden mukaan. Koko päivän ohjelman voi koota useammasta eri moduulista, puolen päivän tai pienempään kokonaisuuteen voi valita yksittäisiä moduuleja.

Moduulit:

TIETO
– vuorovaikutus, sisäinen viestintä, työyhteisön pelisäännöt
– itsensä ja oman työn johtaminen
– ajanhallinta ja työkalut

TUNNE
– stressinhallinta ja harjoitukset
– voimavarojen tunnistaminen ja yhteisöllisyyden voima

MENETELMÄT 
– osallistavat luennot
– työnohjaukselliset ryhmäkeskustelut
– luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen
– taidepohjaiset ja muut luovat menetelmät

Kenelle?

Erilaisille työyhteisöille järjestöissä

Aiheeseen liittyvät materiaalit

Ei valittuja sivuja