Järjestöjen valttikorttina jäsenistön koulutus!

Järjestökehittäminen, Kansalaistoiminta, Koulutus, Blogi

Kirjoittaja: Virpi Skippari

Jokainen järjestö on yhtä vahva kuin sen jäsenistö

Olemme suunnitelleet vuonna 2023 koulutuksia, kampanjoineet MSL verkko-opiston uusien koulutusmateriaalien hyödyntämisen lisäämisen puolesta sekä valmentaneet kouluttajia ja kyläkoutseja. Olemme myös liikkuneet junilla ja busseilla ja joskus henkilöautoillakin kohtaamassa ihmisiä ja kannustamassa yhdistystoimijoita verkostoitumaan myös keskenään. Dialogi eli toisen kuunteleminen sekä omien ajatusten kertominen on ollut kuluneena vuonna keskeinen osa koulutuksia ja kehittämispäivien ohjelmia. Keskusteluissa olemme hyödyntäneet Erätauko-menetelmää. Se on vaatinut jäsenjärjestöiltä ja osallistujilta paljon rohkeutta uudenlaiseen kohtaamiseen. Erätauko on keskustelumenetelmä, jonka avulla voi rauhassa pysähtyä keskustelemaan ryhmässä. Olemme käyttäneet sitä tilanteissa, joissa on haluttu kehittää toimintaa yhdessä, kuulla jäsenistön ja toimihenkilöiden ajatuksia tai käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Lämmin kiitos heittäytymisestä!

Osaaminen rikastuttaa jäseniä ja järjestöä

Osaamisen rikastuttaminen on noussut järjestöjen valtiksi saada uusia jäseniä ja kannustaa jo pitkään mukana olleita jatkamaan kansalaistoiminnan parissa. Toimintaan kaivataan monenlaisia ja eri ikäisiä ihmisiä, sillä osallistumisen keskittyminen on omiaan rajoittamaan järjestöjen kehitystä. Järjestöissä on mahdollista oppia paljon sellaisia asioita, joita ei pääse kokeilemaan ja oppimaan missään muualla.

Vuodesta 2021 alkaen olemme puhuneet paljon koulutusten suunnittelusta osaamisperusteisesti. Kiteytettynä se tarkoittaa sitä, että liikkeelle lähdetään järjestön osaamisen tarpeista. Näin kaikki voittavat, järjestöön syntyy tarvittavaa ajankohtaista osaamista ja ihmisten henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen tulee näkyväksi. Monia koulutuksiin osallistuneita innostaa mahdollisuus saada opintopisteytetty ja arvioitu suoritus Oma Opintopolku -palveluun.

Vuonna 2023 MSL:n opetussuunnitelmaan lisättiin muun muassa Kouluttajan perustaidot -koulutus, joka palvelee kaikkia jäsenjärjestöjämme. Monia kiinnostavat varmasti myös lyhyet (0,5 opintopisteen) koulutukset Facebookin ja Instagramin hyödyntämisestä yhdistysviestinnässä.  MSL:n opetussuunnitelmaan tuotiin vuonna 2023 myös opintokeskusten yhteisiä ePerusteita, muun muassa Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus ja Järjestön hallitusosaaja JHO. Paljon kiinnostusta herättänyt Järjestön hallitusosaaja -koulutus on vakiinnuttanut paikkansa ja se toteutetaan ensi vuonna viisi kertaa. Järjestön hallitusosaaja -koulutus on tarkoitettu suurten järjestöjen hallitusten jäsenille.

Koulutetaanko teillä taitavia yhdistystoimijoita?

Taitava yhdistystoimija -koulutus löysi nopeasti paikkansa jäsenjärjestöjemme koulutustarjottimilta. Kiitos kaikille jäsenjärjestöille, jotka olitte mukana pilotoimassa uutta koulutustamme! Olemme yhdessä miettineet, millaisia taitoja yhdistystoimija tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Maailman muuttuessa ja teknologian kehittyessä myös yhdistystoiminnassa tarvitaan uusia, ketteriä toimintatapoja ja mukana olemisen muotoja innostamaan ihmisiä osallistumaan. Tähän tarpeeseen kehitimme Taitava yhdistystoimija -koulutuksen. Koulutus on suunnattu paikallisyhdistyksien hallitusten jäsenille, vapaaehtoisille sekä kaikille yhdistystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Kansalaistoiminnan tiimi – koulutusyhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa

Maaseudun Sivistysliiton koulutus- ja osallisuustiimit yhdistyivät uudeksi Kansalaistoiminnan tiimiksi elokuussa 2023. Uuden tiimin perustamisen tavoitteena on toimintamme yhdenmukaistaminen ja osaamisen jakaminen, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Kiitos kaikille tiimin työntekijöille ja jäsenjärjestökumppaneille erinomaisen hyvästä yhteistyöstä! Työ kansalaistoiminnan ja yhteisen hyvän edistämiseksi jatkuu taas vuonna 2024.

Kirjoittaja