Opintopisteistä piristystä yhdistysten jäsenhankintaan

Koulutus, Blogi

Kirjoittaja: Virpi Skippari

Monessa yhdistyksessä kaivataan toiminta-ajatuksen ja arvojen tarkastelua, uutta innostusta ja lisää porukkaa. Onkin syytä kysyä, miten yhdistystoiminta on reivannut toimintaansa yhteiskunnan, ihmisten ajankäytön ja arvojen muutoksessa ja miten se näkyy yhdistysten toimintatavoissa. Mukaan lähtevät ihmiset odottavat toiminnalta iloa ja yhteenkuuluvuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja mahdollisesti hyötyä omaan elämään. Tästä syksystä lähtien omat järjestökoulutuksensa voi saada osaksi valtakunnallista Oma opintopolku -palvelua. Olisiko tässä yksi asia, joka motivoisi ihmisiä mukaan yhdistystoimintaan?

Lue lisää blogista: Osaaminen näkyviin — lakiuudistus edistää järjestöissä opitun tunnustamista ja tunnistamista. Järjestötoiminta tarvitsee selvästi myös päivitystä 2020-luvulle. Tästä lisää Leena Markietin blogista.

Yhdistystoimijoiden koulutuksesta opintopisteet Oma opintopolku -palveluun

Vapaaehtoistyössä ja yhdistysten hallinnossa oppii uusia taitoja. Moni arvostaa myös sitä, että hankittu osaaminen tunnustetaan. Tämän syksyn järjestökoulutusta eniten mullistanut uudistus olikin se, että nyt myös vapaan sivistystyön alla olevista järjestökoulutuksista saa opintopisteitä Oma opintopolku -palveluun.

Maaseudun Sivistysliitto on jäsenjärjestöjensä kumppani osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemassa. Me autamme jäsenjärjestöjämme koulutusten osaamistavoitteiden luomisessa ja arvioinnin pohtimisessa. Tässä blogissa ääneen pääsevät MTK:n koulutusvastaava Anna-Liisa Knuuti sekä MSL:n koulutussuunnittelijat Pia Mustonen ja Sofia Heininen. He ovat yhdessä työstäneet MTK:n yhdistysten sihteerien ja puheenjohtajien -valmennusta osaamisperustaiseksi ja opintopisteytetyksi koulutukseksi.

Miksi on tärkeää saada MTK:n järjestötoiminnasta kertynyt osaaminen näkyviin

MTK tarjoaa monenlaisia lähi- ja verkkokoulutuksia jäsenistölleen. Anna-Liisa Knuutin mukaan luottamushenkilö oppii järjestötoiminnassa tärkeitä tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödynnettävissä niin työssä kuin vapaaehtoistoiminnassakin.

Luottamushenkilöiden koulutuksissa jäsennellään ja sanoitetaan käytännön kokemuksia järjestötyöstä, vertaiskeskusteluilla löydetään uusia ratkaisumalleja käytännön haasteisiin.

Opittavien uusien taitojen myötä saadaan rohkeutta ja vahvuutta toimia uusissa tehtävissä. Anna-Liisa painottaa, että Koski-tietokannan kautta käytännön järjestötyön ja valmennuksen myötä kertynyt osaaminen voidaan tunnistaa Oma opintopolku -palvelussa ja näin osoittaa hankittu osaaminen uusia luottamus- tai työtehtäviä haettaessa.

Miten valmennusmateriaalin osaamisperustainen valmistelu on sujunut?

MTK-koulutuksen ja Maaseudun Sivistysliiton asiantuntijoiden välinen keskustelu on ollut hyödyllistä. Yhdessä keskustellen olemme luoneet selkeitä opintotavoitteita verkkomateriaalin sisällöille ja opittujen asioiden testaamiselle, Anna-Liisa toteaa.

Pia Mustonen MSL:stä on kokenut haasteena kyseisen valmennuksen sisällöllisen monipuolisuuden ja kaksi eri kohderyhmää (puheenjohtajat ja sihteerit).  Tämän vuoksi tavoitteiden, sisältöjen ja arvioinnin kohteiden määrittely oli aluksi haasteellista.

Osaamisperusteisessa koulutussuunnittelussa kannattaa siis alkuun valita helposti rajattavia kokonaisuuksia, joista tavoitteet ovat selkeästi määritettävissä.

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi ensiapukurssi, ryhmänohjaajan koulutus, digitaidot tai vaikkapa järjestyksenvalvojakurssi. Kunhan prosessi tulee tutuksi, on jatkossa helpompi miettiä sekä sisällöllisesti että opintopisteiltään isompia kokonaisuuksia.

Sofia Heininen MSL:stä tuo esiin koulutussuunnittelijan näkökulmasta sen, että prosessissa aiheen asiantuntijuus on aina jäsenjärjestöllä, tässä tapauksessa MTK:lla. Sofia kertoo, että opiskeltava sisältö tuotetaan yhteistyössä järjestön kanssa, ja MSL-opintokeskuksen asiantuntijat auttavat esimerkiksi koulutuksen oppimistavoitteiden ja arvioinnin laatimisessa. Sofian mukaan tässä MTK:n koulutuksen tuottamisessa yhteistyö jäsenjärjestön koulutusvastaavan Anna-Liisan kanssa on toiminut erittäin hyvin juuri näin. Työryhmä palaveerasi tiiviisti ja jakoi tehtävät selkeästi työryhmän kesken. Aikaa tähän kannattaa toki varata tarpeeksi, sillä aivan muutaman tunnin juttu tämä ei ole, Sofia toteaa.

Kun koulutuksen kuvaus, sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin kohteet on kertaalleen laadittu huolella, se palvelee sekä järjestöä että koulutuksen osallistujaa.

MSL kutsuu kaikki jäsenjärjestöt mukaan!

On pohdittava, mitkä koulutukset ovat erityisen merkityksellisiä osallistujien kannalta ja näin ollen tärkeitä liittää osaksi Koski-tietovarantoa ja sitä kautta Oma opintopolku -palveluun. Merkityksellisyys tulee esimerkiksi siitä, onko koulutus hyödynnettävissä lähiyhteisön hyväksi, laajemmin yhteiskunnassa, omassa arjessa, työelämässä tai opinnoissa.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä!

Kirjoittaja