Järjestökoulutus tuottaa henkilökohtaista kasvua ja uudistaa yhteiskuntaa

Järjestökehittäminen, Kansalaistoiminta, Koulutus, Blogi

Järjestö ei tee mitään, siinä toimivat ihmiset tekevät.

Kirjoittaja: Virpi Skippari

Jäsenistön ja toimihenkilöiden koulutus sataa suoraan järjestön laariin sillä kouluttautuminen kehittää järjestöä. Jäsenistön koulutus ei ole pelkästään järjestön tarjoama palvelu, vaan se on investointi yksittäisen jäsenen tulevaisuuteen ja samalla koko järjestöön.

Järjestö oppii ja kehittyy jäsentensä kautta

Oman osaamisen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti kaikkien ammatilliseen ja henkilökohtaiseen elämään. Tunne ja tieto osaamisesta voi vaikuttaa työ- tai järjestöuralla etenemiseen, itsevarmuuteen, merkityksellisyyden tunteeseen, verkostoitumiseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun, joka ulottuu ammatillisen asiantuntemuksen lisäksi myös henkiseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Osallistuminen koulutuksiin lisää ihmisten optimismia, itseluottamusta ja sitoutumista, jotka kaikki ovat psykologisen pääoman elementtejä.

Parhaimmillaan järjestökoulutus vahvistaa ihmisten uskoa omiin kykyihinsä ja lisää valmiutta tarttua uusiin haasteisiin. Samalla se voi luoda yhteisöllisen ilmapiirin, joka tukee positiivista vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa. Kasvava psykologinen pääoma vaikuttaa myös järjestön kukoistukseen. Optimistiset ja sitoutuneet jäsenet ovat motivoituneempia osallistumaan järjestön toimintaan, luomaan innovatiivisia ratkaisuja ja edistämään yhteisöllisyyttä. Koulutuksilla ei siis pelkästään syvennetä tiedollista osaamista, vaan rakennetaan myös psyykkistä pääomaa. Omaan kasvuun panostaminen voi näin ollen olla yhteinen tie järjestötoimijoiden henkiseen vahvuuteen ja järjestön menestykseen.

Dialogissa oppiminen tukee yhteisöllisyyttä

Järjestökoulutus ei ole vain tapa hankkia uutta tietoa, vaan se on myös voimakas yhteisöllinen kokemus. Kun jäsenet jakavat kokemuksiaan, syntyy dynaaminen vuorovaikutus, joka luo yhteisöllisyyttä. Jäsenistötoimijoiden välinen dialogi ja tiedonjakaminen luovat hedelmällisen maaperän uusille ideoille ja innovaatioille. Koulutetut jäsenet voivat toimia pitkällä tähtäimellä järjestön voimavarana. He tuovat osaamista ja näkemystä, jotka ovat korvaamattomia ominaisuuksia järjestön kehitykselle. Koulutetut ja motivoituneet jäsenet ovat valmiimpia ottamaan vastuuta ja johtamaan järjestön toimintaa. He tuovat mukanaan myös tuoreita näkökulmia ja luovia ratkaisuja, jotka voivat nostaa järjestön uudelle tasolle.

Uudistuminen tarvitsee dialogia

Silloin kun tavoitteena on rikastuttaa osallistujien ajattelua järjestökoulutuksen avulla, on olennaista pysähtyä pohtimaan koulutuksen toteutusta. Dialogisuus on merkittävä askel kohti osallistavampaa, tehokkaampaa ja vastuullisempaa oppimiskokemusta. Monille ikävän tuttua on kokemus koulutuksesta, jossa vallalla on yksisuuntainen tiedonvälitys ylhäältä alas, kouluttajalta osallistujiin päin. Vuorovaikutus oli vähäistä, ja osallistujat saattoivat kokea olevansa passiivisia vastaanottajia.

Onneksi koko ajan vahvistuva dialoginen lähestymistapa on kuitenkin saamassa sijaa järjestökoulutuksessa. Dialogisuus merkitsee aktiivista vuoropuhelua, jossa kouluttajat ja osallistujat jakavat toisilleen näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa. Tavoite on oppia ja rakentaa tietoa yhdessä. Uudistava ote pyrkii myös integroimaan teoria käytäntöön ja tarjoamaan näin osallistujille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa omaan tilanteeseensa. Koska osallistujat pääsevät jakamaan tunteita ja kokemuksia keskenään, mahdollistaa dialogi myös vallitsevien totuuksien kyseenalaistamisen ja vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoamisen. Uudistava ote korostaa jatkuvaa oppimista – ei vain koulutusten aikana, vaan myös niiden välillä. Verkko-oppiminen, mentorointi ja käytännön projektityöt voivat olla osa tätä jatkuvaa oppimisen kokemusta.

Osallistu järjestökoulutukseen

Järjestökoulutus vahvistaa järjestön brändiä ja mainetta. Pätevät ja ammattitaitoiset järjestötoimijat näkyvät myös järjestön imagossa. Se puolestaan houkuttelee uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita edistäen näin järjestön kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Jäsenistön koulutusta kannattaakin katsoa investointina tulevaisuuteen. Järjestötoiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua merkitykselliseen ja yhteiskunnallisesti tärkeään työhön. Se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua ja luoda yhteyksiä samanhenkisten ihmisten kanssa.

Oletko Sinä seuraava järjestön hallitusosaaja?

Järjestön hallitusosaaja (JHO) -koulutukseen on tiivistetty olennaiset tiedot ja taidot hallitustyöskentelyssä menestymiseen. Koulutus on suunniteltu tukemaan erityisesti valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen hallitustyötä. Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan vuoden 2024 koulutuksiin.

Opi ja innostu MSL verkko-opistossa!

Oletko jo tutustunut MSL verkko-opistoon? Verkko-opistosta löydät ideoita monipuoliseen toimintaan sekä uusia työkaluja yhdistyksesi kehittämiseen: harjoittele kokous- tai digitaitoja, nappaa vinkit yhdistyksen viestintään tai tutustu upouuteen Vaikuttava esiintyminen- videosarjaan.

MSL verkko-opisto – Kellon ympäri, ilman kirjautumista!

Kirjoittaja