Kouluttajan perustaidot -koulutus

Koulutus ja kehittäminen, Koulutus, Järjestötoimijoille, Kylille

Kouluttaminen ja ohjaaminen ovat tarpeellisia taitoja niin yhdistyksissä, järjestöissä kuin muissakin yhteisöissä. Ohjaamistaitoja voi hyödyntää monissa yhteyksissä, esimerkiksi johtamisen tukena tai oman yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Koulutuksessa annetaan valmiuksia toimia kouluttajana ja vahvistetaan jo olemassa olevia kouluttajan taitoja. Koulutuksessa tutustutaan ryhmänohjaukseen ja oman koulutuksen suunnitteluprosessiin.

Kenelle: Voimme räätälöidä koulutuksen juuri teidän tarpeisiinne, niin pienemmälle kuin suuremmallekin osallistujajoukolle.

Toteutus: verkossa tai lähitoteutuksena, mahdollisuus myös Moodle-alustan käyttämiseen

Mahdollisuus opintopisteisiin: Koulutuksesta on mahdollista saada opintopisteitä ja opintosuorituksen kirjaaminen Koski-tietovarantoon. Koulutuksen ePerusteet voit lukea täältä.

Koulutuksen suoritettuaan

  • Osallistuja hallitsee ryhmänohjauksen perusperiaatteet.
  • Osallistuja tunnistaa omat vahvuutensa kouluttajana ja hyödyntää omaa osaamistaan koulutussisältöjen suunnittelussa.
  • Osallistuja saa valmiudet toteuttaa koulutuksia paikallisten tarpeiden mukaan.
  • Osallistuja osaa soveltaa annettua materiaalia omassa koulutuksessa.

Ota yhteyttä