Käsikirja uusien ihmisten kohtaamiseen

Koulutus, Esite, Opas, Järjestötoimijoille, Kylille, Yhteisötoimijoille

Käsikirjan tarkoitus on avata Koto-korttien teemoja ja rohkaista
ryhmäkeskusteluja. Käsikirjaa voi hyödyntää, kun järjestössä herää
tarve tai kiinnostus ottaa muualta muuttaneita mukaan toimintaan.
Myös asiasta kiinnostuneet yhdistysaktiivit saattavat hyötyä
käsikirjasta. Käsikirjaa voi käyttää joko pelkästään tai yhdessä
kotokorttien kanssa.

MSL:n koto-kortit helpottavat yhdistysten ja järjestöjen työtä muualta muuttaneiden mukaan ottamisessa. Koto-korttien myötä kohdataan ihminen ihmisenä, jutellaan, tehdään ja opitaan yhdessä sekä jaetaan omasta osaamisesta.

Kysy lisää!