Yrittäjyyttä luonto ja ympäristö huomioiden

Ympäristö, Uutinen
Hanna Araja-Matilainen Liperissä jättipalsamin kitkentätyössä. Kuva: Riitta Seilonen

Suomalaisille luonto ja ympäristö ovat läheinen ja tärkeä osa elämää. Luonto on mukana arjessa niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Viihtyisän asuinympäristön ylläpito ja kehittäminen luovat mahdollisuuksia monipuoliselle liiketoiminnalle. Tähän mahdollisuuteen aikoo tulevaisuudessa tarttua myös liperiläinen yrittäjä Hanna Araja-Matilainen.

Luonto ja ympäristö ovat Hannan sydäntä lähellä ja hän haluaa tehdä työtä monimuotoisen ympäristön hyväksi. – Olen koulutukseltani biologi ja tällä hetkellä suoritan luonnonkartoittajan erikoisammattitutkintoa. Opinnot jatkuvat vielä reilun vuoden verran, Hanna kertoo taustastaan. Monipuolista ja vahvaa luontoalan osaamista hänelle on kertynyt luonnon historian digitalisoinnin projekteissa sekä yrittäjänä toimimisesta.

Ympäristöyrittäjyyteen Hanna suhtautuu mielenkiinnolla ja pohtii eri tapoja toteuttaa sitä. Parasta aikaa hän koordinoi jättipalsamitorjuntaa Liperissä, missä Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hanke yhdessä Joensuun seudun maaseutupalveluiden ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön kanssa pilotoi vieraskasvitorjuntaa kuluvana kesänä. Torjuntatyöhön on palkattu yhdeksän nuorta, jotka työskentelevät kolmessa ryhmässä, jokainen ryhmä kolmen viikon ajan. Nuoret kitkevät jättipalsamia kirkonkylän alueelta. Hanna puolestaan ohjaa toimia, kartoittaa kitkettävät alueet ja toki tarttuu torjuntatyöhön itsekin.
–Vieraslajitorjunta on minulle mielekästä työtä. Pystyn hyödyntämään siinä osaamistani laajasti, asiantuntijatehtävistä aina suorittavaan työhön, Hanna pohtii.

Perinteisen metsäpalveluyrittäjyyden yhdistäminen ympäristöyrittäjyyteen voi olla myös vaihtoehto. Luontevan mahdollisuuden tähän tarjoaa yhteistyö Hannan miehen kanssa. – Miehelläni on metsäpalveluyritys ja olemme tehneet jonkin verran yhteistyötä. Työ on ollut hedelmällistä ja olemme pohtineet, miten sitä voisi kehittää, Hanna kertoo. Ympäristöä monimuotoisesti huomioivalle metsänhoidolle on koko ajan enemmän kysyntää.  Hannan mukaan asiakkaat ovat valveutuneita ympäristöasioissa ja tuovat aktiivisesti esiin toiveensa luonnonhoidon suhteen.

Vaihtoehtoja ympäristöyrittäjyyden palveluntarjontaan on paljon. – Oman alan ja kohderyhmän löytäminen kaikista vaihtoehdoista on haastavaa, Hanna pohtii. Lisäksi pitää vielä arvioida, onko mietinnässä oleva palveluntarjonta kannattavaa liiketoimintaa. – Minulla on tuntosarvet pystyssä, Hanna sanoo miettiessään sopivan palvelumuodon löytymistä. Itse yritystoiminnan aloittaminen onnistuu nopeallakin aikataululla, koska Hannalla on jo toiminimi rekisteröitynä.

Yhteistyö Yhteinen ympäristö -hankkeen kanssa on vahvistanut Hannan asiantuntijuutta ja luonut uusia verkostoja. Hanke on kannustanut ympäristöyrittäjyyteen ja tuonut uutta näkemystä siihen, minkälaisten tahojen kanssa yhteistyötä voisi tulevaisuudessa tehdä. Opiskeluaika tarjoaa Hannalle mahdollisuuden kartoittaa, kehittää ja suunnitella rauhassa yrittäjyyttä ja palveluntarjontaa. – Ympäristöyrittäjyydessä tulevaisuuteni tulee kuitenkin jollakin tavalla olemaan, hän toteaa.

teksti: Riitta Seilonen