Monikulttuurisuus

Eritysosaamistamme on kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen, sekä ihmisten osallisuuden
ja oman aktiivisuuden tukeminen oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä. Palvelemme myös laajan jäsenjärjestökentän tarpeita.

Vastaanottavalla maaseudulla uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi. Tuemme ja kannustamme paikallisia yhteisöjä avaamaan omaa arkeaan ja kohtaamaan toisiaan monipuolisten materiaalien ja menetelmien avulla. Arjen kohtaamiset ovatkin mielestämme avainasemassa kotoutumisessa. Sosiaaliset verkostot ovat palvelujen ja työpaikkojen ohella niitä tekijöitä, jotka kiinnittävät ihmisiä uuteen ympäristöön ja lähiyhteisöön.

Moniarvoinen ja aktiviinen kansalaisuus lähtee toisten ihmisten kohtaamisesta. Paikallisyhteisössä ja lähiympäristössä ihmisellä on tilaa olla ihminen; samanlainen ja samanarvoinen, vaikka olisi eri ikäinen, kotoisin eri paikasta tai eri kulttuurista, kasvatettu eri uskontoon, tai puhuisi eri kieltä.

Kolme ihmistä keskustelemassa pöydän ääressä, neljäs ohjaa keskustelua seisaallaan.