Lukutaitokoulutuksen toimintapäivät

Tulkaa mukaan avaamaan ovia ympäristöön ja yhteiskuntaan!

Maaseudun Sivistysliitto koordinoi yhdistysten toteuttamien toimintapäivien järjestämistä lukutaitokoulutuksessa oleville maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Toiminnan ideana on ottaa ryhmä oppilaita mukaan arjen toimintaan. Se voi olla yhdistyksen omaa toimintaa tai muuta osallistumista tai tutustumista lähiympäristöön tai yhteiskuntaan.

Tavoitteena on, että toimintaan osallistujalla on mahdollisuuksia käyttää oppimaansa kieltä arjen tilanteissa, tutustua ihmisiin, ympäröivään yhteisöön ja sen toimintaan ja tehdä yhdessä erilaisia asioita. Yhdistykset voivat järjestää joko yksittäisiä tai useampia toimintapäiviä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Toimintaa ei myöskään tarvitse järjestää yksin – voitte yhdistää voimanne myös toisten yhdistysten tai toimijoiden kanssa.

En tiennyt ennen niin monista asioista, kulttuurista.. kävin ensimmäistä kertaa niissä monissa paikoissa, joissa vierailimme, olen kokenut paljon ja tunnen kulttuuria paremmin nyt. On myös helpompi kulkea ja osaan nyt mennä paremmin moniin paikkoihin. Koulussa opit kirjoittamista ja lukemista, toimintapäivissä täytyy puhua suomeksi, mikä on myös hyvä, molemmat ovat hyviä kielen oppimisen kannalta.

Lukutaitokoulutuksen toimintapäivät on suunnattu kansalais- tai kansanopiston luku- ja kirjoitustaidon kurssilla oleville maahanmuuttajille, joiden kotoutumissuunnitelmaan toimintaan osallistuminen on kirjattu. Toimintapäiviä kaivataankin erityisesti niillä seuduilla, joissa on uusia tai lähiaikoina kuntaan muuttaneita maahanmuuttajataustaisia asukkaita toisen oppilaitoksen järjestämässä lukutaitokoulutuksessa. Mukaan toteuttajiksi toivomme erityisesti jäsenjärjestöjämme.

Lukutaitoryhmä laittaa ruokaa Marttojen ruokapäivässä
Ryhmä ihmisiä yhteisen taideteoksen ympärillä ja sitä tekemässä

Maaseudun Sivistysliitto tukee toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa: tarjoamme koulutusta kulttuurienväliseen toimintaan ja materiaalia toteutuksen tueksi. Toimintaan mukaan lähtevien kanssa tehdään sopimus, ja myönnetään myös taloudellista tukea: yhdistys saa korvausta 40€/oppitunti (45min) sekä max. 100€ kulukorvausta/toimintakerta toteutuneiden kulujen kuittien mukaan.

Ota yhteyttä!