Kulttuurienvälisen toiminnan koulutus

Koulutus ja kehittäminen, Koulutus, Järjestötoimijoille, Yleinen
Rivistö ihmisten siluetteja vihreän maailmankartan edessä

Tukea ja tietoa kulttuurienvälisen toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi

Tavoitteet: Osallistujat saavat valmiuksia, esimerkkejä ja työkaluja kulttuurienvälisen toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi omissa yhdistyksissään. Koulutus tarjoaa myös näkökulmia erilaisten ajatusten, arvojen ja identiteettien pohdintaan ja taustoihin, vaikka kulttuurienvälisen toiminnan toteuttaminen ei olisikaan vielä ajankohtaista.

Kenelle? Koulutus on suunnattu ja sopii kaikille kulttuurienvälisestä toiminnasta kiinnostuneille henkilöille, erityisesti yhdistysten toteuttamien lukutaitokoulutusten toimintapäivien taustaksi.

Teemat räätälöidään kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi. Mahdollisia elementtejä:

  • Käsitteitä ja taustaa
  • Etninen & kulttuurinen moninaisuus Suomessa
  • Ihmisten välisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta: minkälaiset asiat vaikuttavat siihen, keitä olemme ja miten ajattelemme ja toimimme?
  • Yleistä kulttuurikäsityksestä, kulttuurisensitiivisyys, kommunikaatio ja vuorovaikutus
  • Kulttuurin jäävuorimalli
  • Olettamukset, ennakkoluulot ja stereotypiat
  • Uskonnon ja tapakulttuurin merkitykset
  • Toimintamuotoja ja –malleja: Kokemuksia ja esimerkkejä käytännön toiminnasta (lukutaitokoulutus ja hankkeet), katsaus toimintaa tukeviin materiaaleihin.

Suositeltava tapa koulutuksen toteuttamiseen on alustuksiin, pienryhmäkeskusteluihin ja pieniin harjoitteisiin perustuva koulutuspäivä tai niiden sarja paikan päällä; yhteisillä keskusteluilla ja pohdinnoilla on keskeinen osuus koulutuksen toteuttamisessa. Koulutuksen yhteydessä esitellään toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi tuotettua materiaalia, jota löytyy myös verkkosivuiltamme ja Moodlesta. Koulutuksen voi toteuttaa myös hybridimallisena tai kokonaan verkossa (hybridimallia tai lähipäiviä suositellaan erityisesti harjoitusten takia).

Toteutus: Suositus 5-20 hlöä lähikoulutuksena, 5-10 henkilöä verkkototeutuksessa. Lähipäivissä tarvitaan videotykki ja valkokangas. Koulutus on saatavilla n. 3 viikon varausajalla.

Kesto: Haluttujen modulien määrästä riippuen 3-5h sessio tai laajemmalle kokonaisuudelle 4 x 2h sarja, riippuen kohderyhmän tarpeesta.

Ota yhteyttä