Ryhmänohjaus

Yhteisössä toimiminen koetaan usein mielekkääksi ja tärkeäksi osaksi ihmisen elämää. Ryhmään kuuluminen tuo meille tunteen siitä, että olemme osa jotain suurempaa kokonaisuutta.

Yhdistyksen hallitus, talkootiimit ja erilaiset harrastusporukat ovat kaikki esimerkkejä ryhmistä, joissa järjestöissä toimitaan. Onkin hyvä tietää, miten ryhmä muodostuu ja millaisia asioita ryhmän tai ryhmähengen muodostumiseen vaaditaan. Tällöin voit omalla toiminnallasi ohjata oman ryhmäsi menestyksen polulle.

MSL verkko-opistossa voit perehtyä ryhmänohjaukseen sekä saat työkaluja tutustumiseen, osallistamiseen ja ideointiin. Kaikille avoimiin verkko-opiston materiaaleihin voit tutustua ilman kirjautumista.